Vijesti

OBAVIJEST

Udruženje inženjera i tehničara šumarstva FBiH je po zaključku sa XI. Redovne Skupštine Udruženja, održane dana 20.03.2013. godine u Kladnju,