Pristupnica

Izjavljujem da pristupam Udruženju inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine i da ću se shodno Statutu Udruženja aktivno angažovati na unaprijeđenju i afirmaciji šumarske struke te da ću redovno izmirivati predviđenu članarinu.

NAPOMENA: Godišnja članarina iznosi 24 KM za zaposlene, 12 KM za penzionere, a članarinu ne plaćaju nezaposleni, studenti i đaci. Popunjene i potpisane pristupnice možete slati na fax broj: 033 / 81 24 48 ili putem pošte na adresu: Udruženje inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine, ul. Zagrebačka br. 20, 71000 Sarajevo. Za sve ostale informacije možete nas kontaktirati na naprijed navedeni broj telefona ili e-mail.