ZAKLJUČCI SA SASTANKA PREDUZEĆA I INSTITUCIJA ŠUMARSTVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE POVODOM AKTUELNE PROBLEMATIKE U ŠUMARSTVU

S obzirom na aktuelne probleme šumarske privrede, zdravstvenog stanja šuma i nedostatka adekvatne legislative u oblasti šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine, u organizaciji  Udruženja  inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine (UŠIT FBiH) održan je sastanak direktora šumsko privrednih/gospodarskih društava, kantonalnih resornih ministarstava i uprava za šumarstvo, predstavnika Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalne uprave za šumarstvo, Šumarskog fakulteta, glavnog Federalnog i kantonalnih šumarskih inspektora i Hrvatskog šumarskog društva BiH, koji održan u četvrtak 20.11.2014. godine na Šumarskom fakultetu u Sarajevu (ul. Zagrebačka broj 20) sa početkom u 11,00 sati.
Nakon iznešene opsežne diskusije svih učesnika navedenog sastanka usvojeni su zaključci koje će Udruženje proslijediti na odgovarajuće adrese kantonalnih  i federalnih institucija.

Zaključci su slijedeći:

 1. Da korisnici šuma – šumsko privredna društva u FBiH, hitno urade Planove sanacije šuma koja se suše, za područja zahvaćenim poremećajem biološke ravnoteže usljed prekomjerne pojave entomoloških (insekti) i fitopatoloških (gljivična) uzročnika, a čija je posljedica pojave, suša i požari u 2012 godini. Navedene Planove sanacije uraditi u saradnji sa Kantonalnim upravama za šumarstvo.
 2. Da Udruženje inženjera i tehničara šumarstva FBiH uputi zahtjev federalnim i kantonalnim organima za proglašenje stanja prirodne nepogode izazvane poremećajem biološke ravnoteže u šumama FBiH, usljed uticaja biotičkih  i nebiotičkih agenasa.
 3. Da Planovi sanacije šuma hitno se dostave na adrese nadležnih kantonalnih, federalnih i državnih institucija za pružanje materijalne i stručne pomoći u realizaciji Planova sanacije ugroženih područja.
 4. Da Udruženje inženjera i tehničara šumarstva FBiH uputi zahtjev nadležnim kantonalnim i federalnim institucijama da se prispjele naknade opšte korisnih funkcija šuma stave u funkciju u skladu sa namjenom.
 5. Da nadležne institucije svih nivoa vlasti i Udruženje inženjera i tehničara FBiH, traže pomoć od svih dostupnih domaćih i međunarodnih fondova u realizaciji Planova sanacije.
 6. Da Udruženje inženjera i tehničara šumarstva FBiH uputi urgenciju – zahtjev nadležnom Federalnom ministarstvu, da se okonča procedura donošenja Programa razvoja šumarstva FBiH.
 7. Da se Koordinacioni tim za praćenje stanja i realizacije Planova sanacije zaraženih šuma popuni sa stručnim kadrom.
 8. Da se zimski period iskoristi za realizaciju Planova sanacije, jer je to period mirovanja insektskih i biljnih bolesti uzročnika sušenja šuma.
 9. Da Udruženje inženjera i tehničara šumarstva FBiH organizuje edukaciju svog stručnog osoblja za kvalitetno djelovanje u navedenoj situaciji.
 10. Da Udruženje inženjera i tehničara šumarstva FBiH uputi zahtjev nadležnoj Federalnoj instituciji da glavni Federalni šumarski inspektor dobije ovlaštenje i “Glavnog Fitosanitarnog inspektora”.
 11. Da Udruženje inženjera i tehničara šumarstva FBiH ne podržava Nacrt – Uredbe o zaštiti šuma, jer ista ne sadži sve potrebne elemente da bi se kvalitetno sprovodila Integralna zaštita šuma. Zbog toga Udruženje preporučuje i zahtjeva od nove izvršne i zakonodavne Federalne vlasti da se HITNO donese odgovarajući Zakon o šumama FBiH.
 12. Udruženje inženjera i tehničara šumarstva FBiH izražava svoju zabrinutost zbog navedenog alarmantnog stanja u šumarstvu prema izvršnoj i zakonodavnoj vlast u FBiH i o tome će obavjestiti javnost.
Facebook
Twitter
WhatsApp