XIII. REDOVNA SKUPŠTINA UŠIT FBiH

Na osnovu člana 23. i člana 29. Statuta UŠIT FBIH, sazivam XIII. Redovnu Skupštinu UŠIT-a FBIH, koja će se održati u Goraždu, u Islamskom kulturno-obrazovnom centru Goražde (ul. Ibrahima Čelika b.b.), dana 19.03.2015. god. (četvrtak), sa početkom u 11,30  sati sa slijedećim

DNEVNI RED

 1. Otvaranje Skupštine, izbor Radnog predsjedništva i zapisničara.
 2. Pozdravne riječi.
 3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XII. Redovne Skupštine UŠIT-a FBIH.
 4. Razmatranje i usvajanje:
 5. Izvještaja o radu za 2014. godinu.
 6. Finansijskog izvještaja za 2014. godinu.
 7. Izvještaja Nadzornog odbora za 2014. godinu.
 8. Razmatranje i usvajanje:
 9. Plana rada za 2015. godinu.
 10. Finansijskog plana za 2015. godinu.
 11. Tekuća pitanja.

S poštovanjem,

Predsjednik Skupštine
Udruženja inženjera i tehničara šumarstva 
Federacije Bosne i Hercegovine
Refik Hodžić, dipl.ing.šum.s.r.

 

Dokumenti za download:

Izvještaj o radu za 2014. Download
Finansijski izvještaj za 2014. Download
Finansijski plan za 2015. Download
Plan rada za 2015. Download
Zapisnik sa XII. Izborne Skupštine USIT FBiH.pdf Download
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp