XIII. REDOVNA SKUPŠTINA UŠIT FBiH

Na osnovu člana 23. i člana 29. Statuta UŠIT FBIH, sazivam XIII. Redovnu Skupštinu UŠIT-a FBIH, koja će se održati u Goraždu, u Islamskom kulturno-obrazovnom centru Goražde (ul. Ibrahima Čelika b.b.), dana 19.03.2015. god. (četvrtak), sa početkom u 11,30  sati sa slijedećim

DNEVNI RED

 1. Otvaranje Skupštine, izbor Radnog predsjedništva i zapisničara.
 2. Pozdravne riječi.
 3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XII. Redovne Skupštine UŠIT-a FBIH.
 4. Razmatranje i usvajanje:
 5. Izvještaja o radu za 2014. godinu.
 6. Finansijskog izvještaja za 2014. godinu.
 7. Izvještaja Nadzornog odbora za 2014. godinu.
 8. Razmatranje i usvajanje:
 9. Plana rada za 2015. godinu.
 10. Finansijskog plana za 2015. godinu.
 11. Tekuća pitanja.

S poštovanjem,

Predsjednik Skupštine
Udruženja inženjera i tehničara šumarstva 
Federacije Bosne i Hercegovine
Refik Hodžić, dipl.ing.šum.s.r.

 

Dokumenti za download:

Izvještaj o radu za 2014. Download
Finansijski izvještaj za 2014. Download
Finansijski plan za 2015. Download
Plan rada za 2015. Download
Zapisnik sa XII. Izborne Skupštine USIT FBiH.pdf Download
Facebook
Twitter
WhatsApp