O nama

UŠIT FBiH je organizacija koja organizira svoje članove, prvenstveno inženjere i tehničare šumarstva u profesionalnu strukovnu organizaciju.

Šumarsko udruženje u Bosni i Hercegovini svoj rad započinje 1947. godine, mjenjajući nekoliko puta svoje ime sve do 1992. godine do kada nosi naziv Savez inženjera i tehničara šumarstva i industrije za preradu drveta Bosne i Hercegovine. Nakon kraćeg prekida zbog ratnih dešavanja, Šumarsko udruženje ponovno zasniva svoj rad 2001. godine kao baštinik tradicije, ciljeva, dostignuća i principa šumarske etike Saveza inženjera i tehničara šumarstva i industrije za preradu drveta Bosne i Hercegovine (1947. – 1992.) i to pod punim nazivom Udruženja: „Udruženje inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine“. Skraćeni naziv Udruženja glasi “U Š I T F B i H“.

misija

Šumarsko udruženje Federacije Bosne i Hercegovine je vanstranačka, nevladina organizacija, čiji su članovi prvenstveno inženjeri, masteri, bachelori i tehničari šumarstva i koja organizira svoje članove u profesionalnu strukovnu organizaciju sa ciljem afirmacije šumarske struke i profesije, kako bi stekla i održala pripadajuću ulogu i značaj u društvu koja odgovara ulozi i značaju šuma i šumarstva u ukupnom ekonomskom, privrednom, socijalnom i ekološkom pogledu.

Vizija

Zalaganje za donošenje i primjenu strategije šumarstva, te odnosa društva prema šumi kao najznačajnijem faktoru biosfere, zaštita i prezentacija prirodnih resursa, okoliša i njihovo racionalno korištenje, te kroz to prezentiranje prirodnih bogatstava Federacije Bosne i Hercegovine, pokretanje i izrada publikacija, organizovanje raznih skupova, seminara, simpozija obrazovnih i istraživačkih aktivnosti u oblasti šumarstva, saradnja sa nevladinim i drugim organizacijama istih i sličnih programskih orijentacija u zemlji i inostranstvu.