PLANFOR- platforma udruženja koja se odnose na prirodu i šumarstvo

Platform of the Associations of Nature and Forestry-PLANFOR

Klimatske promjene, degradacija zemljišta, gubitak biološke raznolikosti i drugi problemi utječu na ljude i svijet u cjelini. Borba protiv ovih globalnih izazova iziskuje i globalni angažman, ne samo vlada i državnih agencija, nego i angažman nevladinih organizacija, pojedinaca i privatnog sektora.

Postoji nekoliko međunarodnih vladinih organizacija i međunarodnih sporazuma za rješavanje globalnih problema, ali saradnja sa nevladinim organizacijama i privatnim sektorom i srodnim inicijativama izgledaju nedovoljne.

Za ovaj cilj, nevladine organizacije iz različitih zemalja (navedene ispod), su se okupile i složile da potpišu ovaj “Sporazum o saradnji i partnerstvu”, kako bi učinili nešto zajedno za dobrobit ljudi i svijeta kakvog želimo. “Transformišimo naš svijet: 2030. Agenda za održivi razvoj”, se smatra jednim od glavnih osnova ovog partnerstva. Ovo partnerstvo je otvoreno za sve organizacije koje žele da se pridruže i dijele ista uvjerenja i pristupe na definisani tekst, kao i srodne propise i načela UN-a.

Ovim sporazumom strane su se dogovorile da predstavljaju “Platformu udruženja koja se odnose na prirodu i šumarstvo (u daljem tekstu: “PLANFOR”)”. PLANFOR će djelovati kao izvršno tijelo ovog partnerstva. PLANFOR se generira uz učešće organizacija civilnog društva iz različitih zemalja.

Uspostavom PLANFORM-a provodit će se zajedničke aktivnosti po različitim pitanjima na pripremi i realizaciji zajedničkih projekata iz oblasti zaštiti prirode, poljoprivrede, pčelarstva, upravljanja prirodnim nepogodama, vodoprivrede, šumarstva, upravljanja zemljištem, klimatskim promjenama, edukaciji djece i omladine itd.

Udruženje inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine kao jedan od inicijatora ovih aktivnosti je u saradnji sa organizacijama iz Albanije i Turske odlučilo da potpiše ovu platformu zajedno sa sljedećim organizacijama kao osnivačima:

 1. AlbaForest – (www.albaforest.com) iz Albanije: AlbaForest je Centar za šumarske studije i konsalting, sa sjedištem u Tirani. Glavni ciljevi i program AlbaForest-a su: upravljanje prirodnim resursima, šumarstvo, upravljanje slivovima, ekološko obrazovanje, biodiverzitet, relevantne međunarodne konvencije.
 2. Forestry Association of Federation of Bosnia and Herzegovina – Udruženje inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine – UŠIT FBiH (www.usitfbih.ba) i (www.facebook.com/federalforestryassociation) iz Bosne i Hercegovine:
  Šumarsko udruženje u Bosni i Hercegovini svoj rad započinje 1947. godine, mjenjajući nekoliko puta svoje ime sve do 1992. godine do kada nosi naziv Savez inženjera i tehničara šumarstva i industrije za preradu drveta Bosne i Hercegovine. Nakon kraćeg prekida zbog ratnih dešavanja Šumarsko udruženje ponovno zasniva svoj rad 2001. godine kao baštinik tradicije, ciljeva, dostignuća i principa šumarske etike Saveza inženjera i tehničara šumarstva i industrije za preradu drveta Bosne i Hercegovine (1947. – 1992.) i to pod punim nazivom Udruženja: „Udruženje inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine“. Skraćeni naziv Udruženja glasi „UŠIT FBiH“ ili Šumarsko udruženje Federacije Bosne i Hercegovine. S obzirom i na međunarodnu djelatnost UŠIT FBiH koristi i naziv na engleskom jeziku: „Forestry Association of Federation of Bosnia and Herzegovina“.
  Osnovni sadržaj djelatnosti UŠIT-a FBiH je: zalaganje za donošenje i primjenu strategije šumarstva, te odnosa društva prema šumi kao najznačajnijem faktoru biosfere, zaštita i prezentacija prirodnih resursa, okoliša i njihovo racionalno korištenje, te kroz to prezentiranje prirodnih bogatstava Federacije Bosne i Hercegovine, pokretanje i izrada publikacija u skladu sa Zakonom, organizovanje raznih skupova, seminara, simpozija obrazovnih i istraživačkih aktivnosti u oblasti šumarstva, saradnja sa nevladinim i drugim organizacijama istih i sličnih programskih orijentacija u zemlji i inostranstvu u skladu sa Zakonom.
 3. Green Turkey Foresters Association – Zeleni Turske šumarsko udruženje – (www.yesilturkiye.org.tr) iz Republike Turske:
  Cilj Udruženja je da podstiče ljubav prema drveću i šumi u zemlji, kako bi se osiguralo profesionalno, kulturno i društveno afirmisanje članstva, kao i neophodna istraživanja u ove svrhe. Udruženje osnovano 1950. godine i ovo Udruženje je po Statutu ”Udruženje od javnog interesa”.
 4. OSTİM Renewable Energy and Environmental Technology Cluster – OSTİM – Klaster obnovljivih izvora energije i tehnologija iz oblasti zaštite okoliša (www.ostimenerjik.com) iz Republike Turske: OSTİM je počeo svoje aktivnosti u 2008. godini i ima 60 firmi članica. To se nastavlja sa aktivnostima sa 11 univerziteta, 9 državnih agencija i 10 nevladinih organizacija.
 5. Soil Science Society of Turkey – SSST – Društvo za proučavanje tla – SSST – (www.toprak.org.tr) iz Republike Turske:
  SSST je osnovan 1964. godine kao Turska nevladina organizacija sa ciljem razvijanja, širenja i usvajanja nauke tla na terenu, teorijski i praktično. SSST je je udruženje naučnika i stručnjaka, čije je osnovno polje zanimanja tlo.
 6. The Foundation of the People Caring for the Future – CARFU – Fondacija “Briga ljudi za budućnost” – CARFU – (www.gonder.org.tr) iz Republike Turske:
  CARFU je osnovan 2013. godine i radili su projekte iz raznih oblasti. CARFU je inicijator za uspostavljanja platforme PLANFOR-a.
 7. The Nature Conservation Center – DKM – Centar za očuvanje prirode – DKM – (www.dkm.org.tr) iz Republike Turske:
  DKM je nevladina organizacija koja djeluje na temu očuvanja prirode od 2004. godine, a svrha DKM je da pruži zaštitu biodiverziteta, te efikasno upravljanje resursima na održiv način.
 8. The Turkish World Parliamentary Association – TDPV – Udruženje parlamentaraca turskog svijeta – TDPV – (www.tdpv.org) iz Republike Turske:
  TDPV je osnovana 2016. godine. Cilj TDPV je povećanje političke i ekonomske saradnje između turskog svijeta i srodnih zajednica, za jačanje prijateljskih veza i bratstva, koje dolaze iz zajedničke istorije, te doprinos uvođenju kulturnog bogatstva Republike Turske.
 9. Union of Agriculture and Forestry Workers – TOÇBİRSEN – Sindikat radnika u poljoprivredi i šumarstvu – TOÇBİRSEN – (www.tocbirsen.org.tr) iz Republike Turske:
  TOÇBİRSEN je osnovan 2008. godine. To je jedan od najvećih sindikata u Turskoj sa 42.000 članova. To je ovlašteni sindikat za poljoprivredu i šumarstvo i član je Konfederacije sindikata javnih službenika – MEMURSEN, koji je vodio razne nacionalne i međunarodne studije.

Osnivanje platforme i ceremonija potpisivanja sporazuma o saradnji i partnerstvu, izvršena je u organizaciji Udruženja inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine i to u srijedu 1. juna 2016. godine na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. (www.sfsa.unsa.ba).

Više informacija o PLANFOR Platformi možete pronaći na: www.dostplatformu.org.