DAN PLANETE ZEMLJE OBILJEŽEN POŠUMLJAVANJEM I ČIŠĆENJEM LOKALITETA PARK ŠUME PRIJATELJSTVA

U sklopu obilježavanja 22. aprila, Međunarodnog dana planete zemlje, akcijom pošumljavanja i čišćenjem lokaliteta „Park šume Prijateljstva“ na Grdonju, KJP „Sarajevo šume“ su organizirale u saradnji sa Ministarstvom privrede KS i Upravom za šumarstvo KS.
U akciji su učestvovale Tursko-bosanski koledž Sarajevo, Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Sarajevo, Šumarski fakultet Sarajevo i Udruženje inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine.
U akciji pošumljavanja pošumljena je površina od oko 2 ha sa 500 sadnica bijelog i crnog bora, dok je očišćen i lokalitet buduće park šume, a koji ima i kulturno-historijsku značaj za Kanton Sarajevo i državu BiH. Projekat „Park šume Prijateljstva“ je planiran za realizaciju u saradnji sa Generalnom direkcijom za šumarstvo Republike Turske, koja je i pripremila projekat park šume. Započetim programom na lokalitetu park šume, željelo se na simboličan način skrenuti pažnja na finalizaciju projekta „Park šume Prijateljstva“.
Prisutnim učesnicima su se uz prisustvo brojnih medija, obratili: Nermin Demirović – direktor KJP „Sarajevo šume“, Emir Hrenovica – Ministar privrede KS, Samir Fazlić – direktor Uprave za šumarstvo KS i doc.dr. Ahmet Lojo – predsjednik  Udruženja inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine.

O osnovnim informacijama o lokalitetu Grdonja i procedurama oko izgradnje park šume, prisutni su mogli čuti od Aide Ožegović, dipl.ing.šum. – šefa sektrora za Uzgoj i zaštitu šuma KJP „Sarajevo šume“ i Azera Jamakovića, dipl.ing.šum. – sekretara Udruženja inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine.
Predsjednik  Udruženja inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine doc.dr. Ahmet Lojo je ovom prilikom predstavnicima Tursko-bosanskog koledža poklonio fotomonografiju „Šume Bosne i Hercegovine“.

Facebook
Twitter
WhatsApp