SAOPŠTENJE ZA JAVNOST SUŠENJE ŠUMA U BOSNI I HERCEGOVINI

U zadnje dvije godine nakon što smo imali pojavu velikih šumskih požara, te sušnu 2012. godinu, sada smo svjedoci pojave sušenja velikog broja stabala, svih vrsta drveća prvenstveno jele, smrče i hrasta na čitavom području Bosne i Hercegovine, kako u državnim, tako i u privatnima šumama.

Šumsko privredna društva i do 70 % vlastitih sredstava i kapaciteta preusmjeravaju u saniranje i sječu tzv. “sanitarnih užitaka” (suhih i oboljelih stabala), kako ne bi došlo do ulančavanja šteta i kalamiteta potkornjaka koji se šire i  napadaju preostala zdrava stabla.

Nažalost sve ove aktivnosti se provode bez ikakve podrške države.

Ovim putem po ko zna koji put upućujemo apel odgovornima i javnosti Bosne i Hercegovine o neophodnosti aktivnije uloge svih institucija našeg društva na zaštiti šumskih ekosistema. Svake godine svjedoci smo ogromnih šteta koje nastaju kao posljedica ilegalnih sječa, šumskih požara, sušenja stabala itd., a koje su dobrim dijelom produkt i nedostatka odgovarajuće zakonske legislative u oblasti šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine.

Potreban je mnogo ozbiljniji odnos prema značaju i ulozi šuma, kao krucijalnog prirodnog resursa Bosne i Hercegovine.

Apelujemo javnosti, zakonodavnim, izvršnim i sudskim vlastima BiH, da o ovim pitanjima posvete punu pažnju, kako ne bi ostali bez najvećeg prirodnog resursa u našoj državi.

S obzirom na aktuelne probleme šumarske privrede, zdravstvenog stanja šuma i nedostatka adekvatne legislative u oblasti šumarstva FBiH, u pokušaju iznalaženja adekvatnih i hitnih mjera, Udruženje inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine je zakazalo sastanak direktora šumsko privrednih/gospodarskih društava, kantonalnih resornih ministarstava i uprava za šumarstvo, predstavnika Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalne uprave za šumarstvo, Šumarskog fakulteta, glavnog Federalnog i kantonalnih šumarskih inspektora i Hrvatskog šumarskog društva BiH, koji će se održati u četvrtak 20.11.2014. godine na Šumarskom fakultetu u Sarajevu (ul. Zagrebačka broj 20) sa početkom u 11,00 sati.

Udruženja inženjera i tehničara šumarstva
Federacije Bosne i Hercegovine

Facebook
Twitter
WhatsApp