ORGANIZACIJA UDRUŽENJA INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE – UŠIT FBiH

Šumarsko udruženje FBiH – UŠIT FBiH je baštinik tradicije, ciljeva, dostignuća i principa šumarske etike
Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Bosne i Hercegovine – DIT (1947. – 1992.).

SKUPŠTINA

Najviši organ UŠIT FBiH je Skupština. Skupština broji 65 predstavnika. Izbor predstavnika Skupštine vrši se na principu zastupljenosti članova na cijeloj teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Emir ISLAMOVIĆ, dipl.ing.šum.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Doc. dr. sc. Sead IVOJEVIĆ

POTPREDSJEDNIK SKUPŠTINE

UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor broji 11 (jedanaest) članova.

Vahidin LUŠIJA, dipl.ing.šum.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Denis BURZIĆ, dipl.ing.šum.

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA

Prof.em.dr. Vladimir BEUS

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

Zibija MEHIĆ, dipl.ing.šum.

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

Prof. dr. sc. Besim BALIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

Samir OMEROVIĆ, dipl.ing.šum.

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

Marijan LOZANČIĆ, dipl.ing.šum

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

Sead ALIĆ, dipl.ing.šum.

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

Samira SMAILBEGOVIĆ, dipl.ing.šum.

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

image8

Zihnet MUHIĆ, dipl.ing.šum.

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

Nevres BEGIĆ, dipl.ing.šum.

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

STATUTARNA KOMISIJA

image10

Adis ŠARČEVIĆ, dipl.ing.šum.

Eldin DELIĆ, dipl.ing.šum.

image12

Hasan KREKIĆ, dipl.ing.šum.

NADZORNI ODBOR

image13

Mario POLOVINA, dipl.ing.šum.

image14

Prof. dr. sc. Velid HALILOVIĆ

image15

Haris MILANOVIĆ, dipl.ing.šum

SUD ČASTI

image16

Emina GRABUS, dipl.ing.šum.

image17

Enes BEGIĆ, dipl.ing.šum.

Emir BILIĆ, dipl.ing.šum.