KONTAKTIRAJTE NAS

Ul. Zagrebačka broj 20
71 000 Sarajevo 
Bosna i Hercegovina

Tel/fax: +387(0)33 81 24 48
E-mail: info@usitfbih.ba

Refik-Hodžić

Predsjednik Udruženja
Refik Hodžić, dipl.ing.šum.
e-mail: refik.hodzic@hotmail.com

Azer-Jamaković

Generalni sekretar
Azer JAMAKOVIĆ, dipl.ing.šum.
e-mail: info@usitfbih.ba i azer.jamakovic@hotmail.com

Samira-Smailbegović

Portparol Udruženja
Samira SMAILBEGOVIĆ, dipl.ing.šum.
e-mail: samira.s@spdzdk.ba