Kontaktirajte nas

Vahidin LUŠIJA, dipl.ing.šum.

Predsjednik Udruženja

e-mail: lusijavahidin@yahoo.com

Azer JAMAKOVIĆ, dipl.ing.šum.

Generalni sekretar

e-mail: info@usitfbih.ba i azer.jamakovic@hotmail.com

Samira SMAILBEGOVIĆ, dipl.ing.šum.

Portparol Udruženja

e-mail: samira.s@spdzdk.ba

Adresa: Ul. Zagrebačka br. 20
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel/fax: +387(0)33 81 24 48
E-mail: info@usitfbih.ba