Vijesti

Obavijest

XVI. Redovna Skupština UŠIT FBIH

Poštovani/e, Na osnovu člana 30., 36. i člana 45. Statuta UŠIT FBIH, sazivam XVI. Redovnu Skupštinu UŠIT-a FBIH, koja će