Časopisi

Impressum

Izdavači časopisa „Naše šume“ su Udruženje inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine (UŠIT FBiH) i Hrvatsko šumarsko društvo Mostar (HŠD). Časopis izlazi 2-4 puta godišnje.

REDAKCIJA
Redakcija broji jedanaest članova

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK
Prof.em.dr. Vladimir Beus

TEHNIČKI UREDNIK
Azer Jamaković, dipl.ing.šum.