Savjet šumarskih
udruženja Bosne i Hercegovine

Razumjevajući potrebu predstavljanja šumarstva i šumarskih stručnjaka BiH i zajedničkog nastupa prema domaćim i stranim institucijama, nevladinim organizacijama, udruženjima, javnom mijenju i građanima, delegirani predstavnici Udruženja šumarskih inženjera i tehničara Republike Srpske, Udruženja inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine i Hrvatskog šumarskog društva, saglasili su se da formiraju SAVJET ŠUMARSKIH UDRUŽENJA BOSNE I HERCEGOVINE u Mostaru 29.03.2006. godine.

Cilj formiranja savjeta je koordinacija aktivnosti i saradnje njegovih članova u:

  1. Razmjeni stručnih, naučnih saznanja i praktičnih iskustava iz oblasti šumarstva: uticaj na harmonizaciju zakonskih rješenja, podzakonskih i drugih normativnih akata na svom području, a koji imaju značaja za šumarstvo na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine;
  2. Organizovanje javnih predavanja, savjetovanja, simpozijuma, stručno-naučnih ekskurzija, izložbi, susreta i takmičenja;
  3. Utvrđivanje načina zajedničkog predstavljanja na međunarodnom planu. SAVJET IMA 9 ČLANOVA, PO TRI ČLANA IZ SVAKOG UDRUŽENJA I TO PREDSJEDNIK UDRUŽENJA, SEKRETAR UDRUŽENJA I JEDAN ČLAN KOJEG DELEGIRA UPRAVNI ODBOR UDRUŽENJA. 

Predsjedavanje savjetom traje jednu godinu sljedećim redoslijedom:

  1. Udružene inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine,
  2. Udruženje šumarskih inženjera i tehničara Republike Srpske,
  3. Hrvatsko šumarsko društvo Mostar.

Predsjednik udruženja koje predsjedava Savjetom je ujedno i predsjednik Savjeta. Predsjednik udruženja zastupa udruženje u svom mandatu na osnovu stavova, zaključaka, odluka, mišljenja i inicijativa Savjeta. Administrativne i tehničke poslove Savjeta obavlja sekretar udruženja koje predsjedava Savjetom. U slučaju sprječenosti predsjednika u vođenju sjednice, mjenja ga zamjenik. Zamjenik predsjednika je član Savjeta delegiran iz istog udruženja. Finansiranje rada savjeta i ostalih zajedničkih aktivnosti vrši se na osnovu proračuna sa participacijom od 1/3 svakog udruženja.