Fotomonografija “Prašume Bosne i Hercegovine” poziv za dostavljanje fotografija

Šume Bosne i Hercegovine su svojom ljepotom oduvijek impresionirale, kako obične ljude i zaljubljenike u prirodu, tako i šumarske stručnjake, bez obzira odakle su dolazili i sa kojom namjerom su boravili u njima. Iako su različiti aspekti šumarstva i šumskih ekosistema Bosne i Hercegovine u značajnoj mjeri obuhvaćeni postojećom naučnom i stručnom literaturom, već duži period se osjećala potreba štampanja jednog sveobuhvatnog djela u kojem bi se, kroz stručan prikaz kvalitetnih fotografija, najširoj javnosti predstavila monumentalnost i fascinirajuća raznolikost šuma Bosne i Hercegovine. To su bili i glavni motivi zbog kojih je Udruženje inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine, uz finansijsku pomoć Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, realizovalo projekat štampanja fotomonografije ”Šume Bosne i Hercegovine“ i na taj način dalo još jedan prilog svojevrsnim analima o šumama i šumarstvu Bosne i Hercegovine.

Udruženje je na osnovu stečenih iskustava na izradi prve fotomonografije, apliciralo ponovno kod Fonda za zaštitu okoliša FBiH projekat fotomonografije “Prašume Bosne i Hercegovine”, koji je i odobren od strane Fonda.

Na osnovu naprijed navedenog pozivamo sve članove Udruženja, kolege i kolegice da nam najkasnije do 30. novembra 2017. godine, dostave vlastite fotografije iz prašuma Bosne i Hercegovine, koje će biti dostavljene redakcijskom odboru Fotomonografije na odlučivanje o izboru za uvrštavanje u Fotomonografiju. Fotografije moraju biti visoke kvalitete, a iste mogu biti dostavljene putem e-maila Udruženja info@usitfbih.ba ili na CD/DVD ili USB disku lično kod generalnog sekretara Udruženja ili na adresu Udruženja: UŠIT FBIH, Ul. Zagrebačka 20, 71000 Sarajevo.

Na osnovu naprijed navedenog pozivamo sve članove Udruženja, kolege i kolegice da nam najkasnije do 30. novembra 2017. godine, dostave vlastite fotografije iz prašuma Bosne i Hercegovine, koje će biti dostavljene redakcijskom odboru Fotomonografije na odlučivanje o izboru za uvrštavanje u Fotomonografiju. Fotografije moraju biti visoke kvalitete, a iste mogu biti dostavljene putem e-maila Udruženja info@usitfbih.ba ili na CD/DVD ili USB disku lično kod generalnog sekretara Udruženja ili na adresu Udruženja: UŠIT FBIH, Ul. Zagrebačka 20, 71000 Sarajevo.

Udruženje informiše sve autore fotografija da za iste neće moći isplačivati bilo kakve honorare niti naknade za autorska prava. Autori se obavještavaju da ukoliko dostave Udruženju fotografije, da će iste i ukoliko ne budu bile uvrštene u fotomonografiju, biti uvrštavane u budućnosti u časopis Naše šume, uz navode o autoru fotografije.

Uz dostavljene fotografije potrebno je dostaviti naziv fotografije na bosanskom i engleskom jeziku, lokalitet fotografije, ime autora, te podatke o autoru (uz navod stručne spreme). Na kraju želimo istaći da je naša draga domovina Bosna i Hercegovina potpisnica mnogih međunarodnih konvencija i procesa koji se tiču šumarstva i zaštite okoliša. Opći cilj politike u Bosni i Hercegovini je članstvo u EU, koje će usmjeravati sve procese nacionalnih politika, kao i međunarodnu saradnju sa EU i državama članicama EU. Međunarodna saradnja je jedna od ključnih odrednica za poboljšanje održivog gospodarenja prirodnim resursima, naročito šumskim ekosistemima.

Obzirom da aktivnosti na uspostavi međunarodne saradnje predstavljaju dugotrajan posao koji zahtijeva angažman velikog broja ljudi i znatne finansijske troškove, Udruženje je u potpunosti posvećeno promoviranju šumarstva, šumskih ekosistema Bosne i Hercegovine i zaštite okoliša u kontekstu ekonomskih, ekoloških i socioloških koristi za bosanskohercegovačko društvo.

Udruženje uz svoj skroman budžet izdvaja značajan dio sredstava na međunarodnu saradnju i razne aktivnosti u našoj Domovini, te očekuje u bliskoj budućnosti i veći doprinos resornih državnih institucija (svih nivoa) po pitanju naprijed navedenih aktivnosti.

Facebook
Twitter
WhatsApp