Obraćanje novog predsjednika UŠIT FBiH

Pred oko 300 učesnika u Domu kulture u Donjem Vakufu je 21. marta 2018. godine održana Svečana manifestacija povodom obilježavanja 21. marta Međunarodnog dana šuma u okviru koje je održana i XVIII. Redovna Izborna Skupština Udruženja, na kojoj su izabrani novi organi Udruženja. Novi predsjednik Udruženja je Refik Hodžić, dipl.ing.šum. iz JP “Šume TK” dd Kladanj.

Svečanoj manifestaciji su pored brojnih zvanica iz Bosne i Hercegovine prisustvovale i kolege iz Republike Turske, predvođene dr. Ahmetom Ipekom, zamjenikom generalnog direktora Turskih šuma i Osmanom Kahvečijem savjetnikom u Vladi Republike Turske.

Facebook
Twitter
WhatsApp