XIV. REDOVNA SKUPŠTINA UŠIT FBIH

Poštovani/e,

Na osnovu člana 23. i člana 29. Statuta UŠIT FBIH, sazivam XIV. Redovnu Skupštinu UŠIT-a FBIH, koja će se održati u Sarajevu, u Privrednoj komori FBiH, ul. Branislava Đurđeva br. 10, dana 18.12.2015. god. (petak), sa početkom u 10,00  sati sa slijedećim

DNEVNI RED

 1. Otvaranje Skupštine, izbor Radnog predsjedništva i zapisničara.
 2. Pozdravne riječi.
 3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XIII. Redovne Skupštine UŠIT-a FBIH.
 4. Razmatranje i usvajanje internih akata Udruženja:
  1. Statuta.
  2. Pravilnika o članstvu.
  3. Pravilnika o radu Suda časti.
  4. Pravilnika o priznanjima.
  5. Poslovnika o radu Skupštine.
  6. Poslovnika o radu Kolegija Skupštine.
 5. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju Komisije za dodjelu priznanja.
 6. Informacija i razmatranje prednacrta Zakona o šumama FBiH.
 7. Tekuća pitanja.

S poštovanjem,

Predsjednik Skupštine
Udruženja inženjera i tehničara šumarstva 
Federacije Bosne i Hercegovine

Refik Hodžić, dipl.ing.šum.

 

Dokumenti za download:

pdf Odluka o formiranju Odbora za dodjelu priznanja Download
Poslovnik o radu Kolegija Skupštine Download
Poslovnik o radu Skupštine Download
Pravilnik o priznanjima UŠIT FBiH Download
Prijedlog Pravilnika o članstvu Download
Prijedlog pravilnika o radu suda časti Download
Statut USIT FBIH – aktuelni Statut Download
Statut USIT FBIH – Prečišćeni tekst prijedlog Download
Obrazloženje izmjena i dopuna Statuta UŠIT FBiH Download
Facebook
Twitter
WhatsApp