PRIOPĆENJE ZA JAVNOST – Priručnik za pošumljavanje

Zadovoljstvo nam je informisati Vas da je u okviru projekta: “Priručnik za pošumljavanje inženjera i tehničara šumarstva FBiH”, koji je sufinansiran od strane Fonda za zaštitu okoliša FBiH (www.fzo.org.ba), odštampana stručna publikacija “Priručnik za pošumljavanje”.

U okviru finalizacije projekta planirana je edukativna aktivnost-stručna radionica “Priručnik za pošumljavanje-Osnovna uputstva i preporuke”, koja će se održati u srijedu 10. jula 2024. godine sa početkom u 11:00 sati u hotelu Muška voda, ulica Pauč b.b., 75280 Kladanj, sa sljedećim

DNEVNI RED

10:45 – Izjave za medije
11:00– Uvodno obraćanje i pozdravne riječi
• Finansijer – Fond za zaštitu okoliša FBiH
• Korisnik – UŠIT FBiH
• Gosti

11:15-11:30 Promocija publikacije “Priručnik za pošumljavanje” – Prof.dr.sc. Sead Vojniković
11:30-13:00 Edukativna aktivnost-stručna radionica – Prof.dr.sc. Ćemal Višnjić
13:00-13:30 Praktični dio radionice-sadnja sadnica u blizini hotela – Prof.dr.sc. Ćemal Višnjić
13:30-15:00 Ručak

Projekat “Priručnik za pošumljavanje inženjera i tehničara šumarstva FBiH” je sufinansiran od strane Fonda za zaštitu okoliša FBiH (www.fzo.org.ba) u iznosu od 20.700,00 KM, na osnovu aplikacije projekta Udruženja inženjera i tehničara šumarstva FBiH (www.usitfbih.ba) po Javnom konkursu JK 2023. Učešće Udruženja u projektu je sa iznosom od 5.312,00 KM. Rok za realizaciju projekta – 7 mjeseci.

Krajnji cilj projekta pored edukativne aktivnosti-stručne radionice je i štampanje publikacije “Priručnik za pošumljavanje” i njeno BESPLATNO stavljanje na raspolaganje, kako stručnoj, tako i široj javnosti u printanom i elektronskom izdanju (www.usitfbih.ba).

Priručnik bi poslužio javnim preduzećima koja gazduju šumama, privatnim šumo-posjednicima, nevladinim organizacijama, obrazovnim i drugim javnim institucijama, kao i široj javnosti, koja se bave očuvanjem okoliša, i svim onim koji se bave pošumljavanjem ili pojedinačnom sadnjom sadnica drveća na šumskim goletima ili urbanim sredinama, da kod organizovanja pošumljavanja na što jednostavniji način dobiju upute, kojim vrstama drveća treba pošumljavati, kada pošumljavati, kako manipulisati sadnim materijalom, kako odabrati kvalitetan sadni materijal i koju tehniku sadnje koristiti prilikom pošumljavanja šumskih goleti u svrhu jačanja javne svijesti o značaju zaštite okoliša radi očuvanja i poboljšanja kvaliteta zraka, zemljišta, vode, zaštite i povečanja raznolikosti biodiverziteta, te ublažavanja klimatskih promjena i racionalnog korištenja energije.

Autor “Priručnika za pošumljavanje” je prof.dr.sc. Ćemal Višnjić, a recenzenti su prof.dr.sc. Sead Vojniković i prof.dr.sc. Sead Ivojević. Izdavač je Udruženje inženjera i tehničara šumarstva FBiH.

PROJEKAT JE SUFINANSIRAO:

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FBiH
Telefon: +387 (0)33 723 680;
Fax: +387 (0)33 723 688;
E-mail: info@fzofbih.org.ba;
Web: www.fzofbih.org.ba
Adresa: Hamdije Čemerlića 39A; 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

PROJEKAT IMPLEMENTIRA – KORISNIK
Udruženje inženjera i trehničara šumarstva FBiH – UŠIT FBiH
Telefon/faks: +387 (0)33 812 448;
Email: info@usitfbih.ba;
Web: www.usitfbih.ba
Adresa: Zagrebačka 20,
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Facebook
Twitter
WhatsApp