11. DECEMBAR 2015. GODINE – MEĐUNARODNI DAN PLANINA

Probudimo se! Spasimo život dok nije kasno, jer Planine su u opasnosti !!!

Udruženje inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine obilježava 11. Decembar 2015. godine sa gore navedenim sloganom, s obzirom na trenutno stanje planina i šuma u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Međunarodni dan planina proglasila je Opća skupština UN-a 11. decembra 2003. godine, nakon što je Međunarodna godina planina, koju je UN proglasio 2002. godine, ukazala na potrebu stalnog osvješćivanja golemog značenja planina i održivog razvoja njihova okoliša za očuvanje kvalitetnog života stanovništva.
Federacija Bosne i Hercegovine je bez Zakona o šumama od kraja 2009. godine pa sve do danas. Bilo je pokušaja vlasti iz predhodnog saziva da donese Zakon o šumama FBiH, ali bez pozitivnog rezultata. Navedeni trend se nastavlja i sa aktuelnom Federalnom  Vladom BiH jer je godina mandata prošla bez rezultata. Bilo je ativnosti aktuelne Vlade FBiH, tako da je utvrđen prijedlog nacrta Zakona o šumama FBiH na koji je sprovedena javna rasprava. Nema rezultata u donošenju Zakona, a planine i šume su u jednom teškom „patološkom“ stanju pa  zahtjevaju dobrog doktora za reanimaciju i vračanje u normalan život jer planine i šume su život svih nas koji tu živimo i niko nema pravo negativno djelovati na opstojnost planina i šuma.
Udruženje inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine se oglašavalo javnosti o svojoj zabrinutosti za trenutno stanje planina i šuma u Federaciji Bosni i Hercegovini. Udruženje inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine je imalo do sada i imaće aktivno učešće u rješavanju aktuelnih problema u šumarstvu i učešće u kreiranju okvirne politike za upravljanje i korištenje ovog važnog resursa, a sve u cilju održivog gospodarenja sa šumama i planinama.
Dosadašnji način upravljanja i korištenja sa planinama i šumama od strane nadležnih institucija, uprava, preduzeća i drugih u BiH nije bio dobar, jer su planine i šume bile izložene velikim nekontrolisanim požarima, bespravnim sječama, raznim zagađenjima (deponije smeća, hemjisko zagađenje …), bespravnoj izgradnji raznih objekata, prekomjernim ispuštanjem raznih plinova u atmosferu. U narednom periodu Udruženje će se boriti za donošenje kvalitetnije zakonske regulative upravljanja planinama i šumama, podizanju veće odgovornosti kod svih korisnika planina i šuma, kroz edukaciju javnosti, a posebno korisnika planina i šuma, kako bi se podigla svijest o značaju planina i šuma i time postigla njihova veća zaštita.
Udruženje inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine poziva nadležne institucije, uprave, preduzeća, planinare, lovce, ekologe i druge ljubitelje planina i šuma da 11. decembar Međunarodni dan planina obilježe na odgovarajući način, kako bi ukazali brigu o ugroženosti planina i šuma, podigli svijest javnosti o značaju planina i šuma kako bi se unaprijedio odnos svih konzumenata planina i šuma, a time zaštitili i unaprijedili bogatstvo planina i šuma za buduće generacije.

 

Udruženje inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine

Facebook
Twitter
WhatsApp