Vijesti

HŠD – OGRANAK DALMACIJA U BIH

U okviru proljetnih termina za stručne ekskurzije, oko četrdeset kolega iz Hrvatskog šumarskog društva – ogranak „Dalmacija“ Split, posjetili su

SAVJET DIREKTORA ŠPD/ŠGD FBIH

Sastanak Savjeta direktora ŠPD/ŠGD FBIH, održan je dana 30.04.2008. god.,  u nastavnom objektu Šumarskog fakulteta „Čavle“ na Igmanu. Domačin sastanka