SEMINAR “PRIPREMA SEKTORA ŠUMARSTVA ZA KORIŠTENJE FONDOVA EU”

UŠIT FBIH je u saradnji sa SNV-om (Holandska razvojna organizacija) 05.06.2008. god. u Privrednoj komori FBiH, organizirao seminar na temu: „Priprema sektora šumarstva za korištenje fondova EU“. Cilj seminara je bio upoznavanje učesnika sa aktuelnim instrumentima EU finansiranja. Učesnici seminara su bili predstavnici UŠIT-a RS, HŠD-a, federalnih i kantonalnih ministarstava šumarstva, kantonalnih uprava i šumsko privrednih društava, a navedenu tematiku je prezentirao stručni tim SNV-a. Učesnici su se zahvalili na dobroj organizaciji i prezentaciji i istakli da je za budućnost potrebno organizirati više seminara na ovu temu u okviru Savjeta šumarskih udruženja BiH.

Facebook
Twitter
WhatsApp