DIGITALNI KATASTAR ŠUMA ZA PODRUČJE KANTONA SARAJEVO

U organizaciji Ministarstva privrede KS-a i Kantonalne uprave za šumarstvo, dana 22.05.2008. god. u zgradi KS-a, održana je javna prezentacija studije šumsko-gospodarskih osnova za privatne šume općina na području Kantona Sarajevo.
Izrada studije koju je realiziralo JP “Bosanskohercegovačke šume” trajala je dvije godine, a stručnjaci iz ove oblasti koristili su se širokim spektrom metoda: GPS-om, satelitskim snimcima, terenskim radom, itd.

Svi dobiveni podaci o zastupljenosti pojedinih vrsta šuma, struktura šumske oblasti, drvnim zalihama i dr. obrađeni su u novoj digitalnoj tehnologiji, softweru GIS (geografski informacioni sistem) te potpuno prilagođeni evropskim uvjetima.

“Na ovaj način dobili smo digitalnu bazu podataka, odnosno, digitalni katastar šuma i šumskih oblasti, a to omogućava lakši pristup informacijama i pojednostavljuje i izradu desetogodišnjih planova o raspolaganju šumskim oblastima”, objasnio je šef sektora za uređivanje šuma JP “Bosanskohercegovačke šume”, Samir Omerović.

Tako pohranjeni podaci nisu više dostupni samo “šumarima” već mogu pomoći i drugim ministarstvima.

“Jednostavan primjer je izgradnja autoputa. Nadležna ministarstva imaju pokazatelje da li će određena trasa preći preko šumskog fonda i da li je ta izgradnja opravdana u odnosu na stanje i vrijednost šuma”, kazao je Omerović.

Digitalizacija podataka o šumskim oblastima do sada je urađena samo u KS-u, ali će se baza podataka dopunjavati podacima iz ostalih kantona.

Izradu studije finansirali su Ministarstvo privrede KS-a i Kantonalna uprava za šumarstvo u iznosu od 340.000 KM.

(Fena)

Facebook
Twitter
WhatsApp