OTPOČELE PRIPREME ZA ODRŽAVANJE MANIFESTACIJE “ŠUMARIJADA 2008” U OKVIRU ŠPD UNSKO SANSKE ŠUME

Šumsko-privredno društvo «Unsko-sanske šume» d.o.o. Bosanska Krupa već nekoliko godina zaredom organizuje takmičenja šumarskih radnika u sportskim i šumarskim disciplinama pod nazivom Šumarijada. Ove manifestacije ranije su održane u Ključu, Bosanskoj Krupi i Bosanskom Petrovcu. Organizacioni odbor “Šumarijade 2008” već je krenuo s pripremama za održavanje ovogodišnje manifestacije i u tu svrhu održao je nekoliko sastanaka. Odlučeno je da se takmičenje šumarskih radnika održi u subotu 28. juna 2008. godine u Sanskom Mostu.

Na ovogodišnjoj Šumarijadi, učesnici takmičenja moći će pokazati svoja znanja i vještine u sljedećim šumarskim disciplinama: usmjereno obaranje stabla, precizno prerezivanje, kombinovani rez, kresanje grana, sklapanje motorne pile, presijecanje sjekirom, brzina presijecanja pilom “amerikankom”, modeliranje pilom i sjekirom, brzina utovara, prenosa, istovara i slaganja drveta pomoću samaraških konja te izbor najboljeg samaraškog konja. Od sportskih disciplina bit će zastupljeno bacanje kugle ili kamena, potezanje konopca, mali fudbal, trčanje na 800 i 100 metara, skok u dalj iz mjesta, obaranje sa grede, vožnja mopedima između čunjeva i gađanje zračnom puškom. U sportskim diciplinama, žene će uzeti učešće u trčanju na 100 metara, odbojci na travi i gađanju zračnom puškom. Za pobjednike u šumarskim i sportskim disciplinama predviđene su vrijedne nagrade i priznanja.

www.ussume.ba

Facebook
Twitter
WhatsApp