PROGRAM I SATNICA TAKMIČENJA „ŠUMARIJADE FBiH 2008.“ SANSKI MOST

PETAK 29.08.2008. godine

1. Dolazak ekipa i smještaj prema utvrđenom rasporedu do 17,00 h
2. Okupljanje i priprema za defile – Sportska dvorana Sanski Most od 17,00-18,00 h
3. Defile učesnika 18,00 h
4. Svečano otvaranje i obraćanje zvanica – I Sanska Osnovna škola 19,00 h
5. Javna tribina o šumarstvu:
Teme:

  • “Aktuelno stanje u oblasti šumarstva”, Vlado Soldo, Omer Pašalić,
  • “Zaštičena područja prirode u šumama FBiH”, prof.dr. Faruk Mekić, Elma Karović – dvorana I Sanske Osnovne škole.
  • Promocija novog broja časopisa „Naše šume“- dvorana I Sanske Osnovne škole
20,00 h
6. Druženje šumara, logorska vatra, kulturno zabavni program. 21,00 h

SUBOTA 30.08.2008. godine

1. Početak takmičenja 08,00 h
2. Takmičenje – prema dostavljenoj satnici takmičenja
3. Ručak od 13,00 – 16,00 h
4. Kulturno – zabavni program, dodjela nagrada i priznanja i zatvaranje takmičenja 19,00 h

 

SATNICA  TAKMIČENJA

SUBOTA 30.08.2008. godine

I ŠUMARSKE DISCIPLINE

  • Priprema za takmičenje i početak takmičenja po izvučenim startnim brojevima.
08,00 sati
  • nakon završetka obaveznih disciplina nastavlja se takmičenje u fakultativnim disciplinama.

II SPORTSKE DISCIPLINE

Priprema za takmičenje 08,00 sati
Mali nogomet 09,00 sati
Obaranje sa grede
Odbojka na travi
Trčanje na 800 m i na 100 m (M i Ž) 12,00 sati
Bacanje kugle
Skok u dalj iz mjesta
Gađanje vazdušnom puškom
Vožnja mopedom između čunjeva
Potezanje konopca 13,00 sati
I kolo
II kolo
Samarica 13,30 sati
Mali nogomet – završno kolo 14,30 sati  
Potezanje konopca – završno kolo 16,00 sati
FINALE 17,00 sati
Mali nogomet
Potezanje konopca

ORGANIZACIONI ODBOR

Facebook
Twitter
WhatsApp