„ŠUMARIJADA FBiH 2008.“ – SANSKI MOST

Na osnovu zaključaka Organizacionog odbora „Šumarijade FBiH 2008.“, obavještamo Vas da će se ista održati dana 29. (petak) i 30. (subota) avgusta 2008. god. u Sanskom Mostu na sportskom poligonu Prve osnovne škole Sanski Most.

PROGRAM FEDERALNE ŠUMARIJADE

1. – PETAK 29.08.2008. god.

Okupljanje takmičara, defile kroz grad i otvaranje manifestacije, javna tribina o šumarstvu, promocija časopisa „naše šume“.
Druženje šumara, logorska vatra, kulturno – zabavni program
2. SUBOTA 30.08.2008. god.

Početak takmičenja
Ručak
Nastavak takmičenja
Finalna takmičenja
Kulturno zabavni program, dodjela nagrada i priznanja
Zatvaranje takmičenja
Nastavak kulturno – zabavnog programa
DISCIPLINE

ŠUMARSKE DISCIPLINE
Usmjereno obaranje
Precizno prerezivanje
Kombinovani rez
Kresanje grana
Sklapanje motorne žage
Presjecanje sjekirom
Brzina presjecanja amerikankom
Modeliranje žagom i sjekirom
Brzina utovara prenosa na distancu istovara i slaganja (samaraški konji)
Izbor najboljeg samaraškog konja

SPORTSKE DISCIPLINE
Bacanje kugle ………………………………….(muškarci)
Potezanje konopca ………………………….(muškarci)
Mali fudbal …………………………..…………(muškarci)
Trčanje 800 m …………………………..……(muškarci)
Trčanje 100 m………………………..(muškarci i žene)
Skok u dalj iz mjesta……………..…………..(muškarci)
Obaranje sa grede………………….…………(muškarci)
Vožnja mopedima između čunjeva……(muškarci)
Gađanje zračnom puškom ………………………(žene)
Odbojka na travi…………..…………………..……(žene)

Facebook
Twitter
WhatsApp