NOVI PROJEKAT UDRUŽENJA UZ PODRŠKU FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FBIH “PRIRUČNIK ZA POŠUMLJAVANJE INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA FBIH”

Dana 16.05.2024. godine Fond za zaštitu okoliša FBiH (www.fzo.org.ba) je Udruženjem inženjera i tehničara šumarstva FBiH potpisao Ugovor o finansijskoj podršci projekta: “Priručnik za pošumljavanje inženjera i tehničara šumarstva FBiH” u iznosu od 20.700,00 KM, čiji je krajnji cilj pored edukativne aktivnosti i štampanje navedenog izdanja i stavljanja na raspolaganje, kako stručnoj, tako i široj javnosti. Autor navedenog izdanja je prof.dr.sc. Ćemal Višnjić, a recenzenti su prof.dr.sc. Sead Vojniković i prof.dr.sc. Sead Ivojević.

Priručnik bi poslužio javnim preduzećima koja gazduju šumama, privatnim šumo-posjednicima, nevladinim organizacijama, obrazovnim i drugim javnim institucijama, kao i široj javnosti, koja se bave očuvanjem okoliša, i svim onim koji se bave pošumljavanjem ili pojedinačnom sadnjom sadnica drveća na šumskim goletima ili urbanim sredinama, da kod organizovanja pošumljavanja na što jednostavniji način dobiju upute, kojim vrstama drveća treba pošumljavati, kada pošumljavati, kako manipulisati sadnim materijalom, kako odabrati kvalitetan sadni materijal i koju tehniku sadnje koristiti prilikom pošumljavanja šumskih goleti u svrhu jačanja javne svijesti o značaju zaštite okoliša radi očuvanja i poboljšanja kvaliteta zraka, zemljišta, vode, zaštite i povečanja raznolikosti biodiverziteta, te ublažavanja klimatskih promjena i racionalnog korištenja energije.

Projekat je odobren po Javnom pozivu JK 2023 koji je objavio Fond za zaštitu okoliša FBiH krajem 2023. godine.

Rok za realizaciju projekta je 7 mjeseci.

Kontakt osoba za projekat je Selma Šahović, dipl.ing.šum.- voditelj projekta (email: selma.sahovic@gmail.com).

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FBiH
Telefon: +387 (0)33 723 680;
Fax: +387 (0)33 723 688;
E-mail: info@fzofbih.org.ba;
Adresa: Hamdije Čemerlića 39A; 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

UŠIT FBiH
Telefon/faks: +387 (0)33 812 448;
Email: info@usitfbih.ba;
Adresa: Zagrebačka 20, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Facebook
Twitter
WhatsApp