ODRŽANA PROMOCIJA KNJIGE “LOVSTVO U BOSNI I HERCEGOVINI”

U Sarajevu je dana 23.02.2010. god. na Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine održana promocija knjige „Lovstvo u Bosni i Hercegovini“ (Das Waidwerk in Bosnien und der Hercegovina), autora, Fr.B. Laske, izdate 1905. god. u Klagenfurtu (Austrija).

Promociju knjige organizirali su Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine – Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka i Udruženje inženjera i tehničara šumarstva FBiH – UŠIT FBiH.

Uz prisustvo velikog broja zvanica promotori knjige Akademik Midhat Uščuplić i mr.sci. Saša Kunovac istakli su vrijednost knjige sa stručno – historijskog stanovišta, koja je nakon više od jednog vijeka objavljena na bosanskom jeziku. Specifična vrijednost ovog djela je i činjenica da je autor još prije 105. godina spoznao i predvidio značaj zaštite i očuvanja biodiverziteta, flore i faune Bosne i Hercegovine.

U svom izlaganju Akademik Midhat Uščuplić je istakao impresije autora (carski i kraljevski kapetan Austrougarske monarhije) prirodnim ljepotama i potencijalima prirodnih resursa Bosne i Hercegovine, sa posebnim osvrtom na lovstvo, zaštičena lovna područja, zakonsku legislativu i načine održivog gospodarenja lovištima, kao potencijalnim i značajnim izvorima prihoda za državu. Promotori ovog kapitalnog djela su istakli značaj objavljivanja ove knjige u smislu obogačivanja opusa kulturno historijskog nasljeđa Bosne i Hercegovine.

Knjigu je izdalo Udruženje inženjera i tehničara šumarstva FBiH uz finansijsku potporu FMPVŠ-Federalne uprave za šumarstvo, Ministarstvo Kantona Sarajevo-Uprave za šumarstvo KS i Ministarstvo šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede SBK.

Istaknuto je da je knjiga ugledala svjetlo dana prije svega zahvaljujući angažmanu gospodina Seada Hadžiabdića dipl.ing.šum., i Udruženja inženjera i tehničara šumarstva FBiH – UŠIT FBiH, te je na taj način otrgnuta od zaborava i data na upotrebu cjelokupnoj javnosti BiH i šireg okruženja.

Facebook
Twitter
WhatsApp