FINALIZIRAN PROJEKAT “GOSPODARENJE ŠUMAMA U ZONAMA SANITARNE ZAŠTITE IZVORIŠTA VODE ZA PIĆE”

Nakon što je Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša FBiH na svojoj 14. sjednici održanoj dana 23.12.2021. godine, donio odluku o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH na osnovu provedenog Javnog konkursa za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2021. godinu – JK 2021 za LOT 13. – Projekti jačanja javne svijesti o značaju zaštite okoliša, gdje je Udruženju odobren projekat: “Gospodarenje šumama u zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće“ sa iznosom do 20.000,00 KM, te potpisa Ugovora o njegovoj realizaciji, isti je u skladu sa Ugovorom i implementiran. Ućešće Udruženja u skladu sa ugovornim obavezama je 2.566,72 KM, a od ove godine za realizaciju projekta bila je potrebna i bankovna garancija u cjelokupnom iznosu, što je Udruženje i obezbjedilo.

Cilj projekta je da štampanjem monografije „Gospodarenje šumama u zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće“ i njenim javno dostupnim elektronskim izdanjem, a u skladu sa javnim konkursom, postigne se podizanje i jačanje javne svijesti o zaštiti okoliša i energijskoj efikasnosti kroz očuvanje i poboljšanje kvalitete zraka, tla i voda i ublažavanje klimatskih promjena i racionalnog korištenja energije.

Knjiga u vidu monografije je štampana u tiražu od 250 primjeraka, dok je elektronska verzija knjige dostupna javnosti na web ovom linku.  

Knjiga ima isti naslov kao i naziv projekta, te će biti od velikog zanačaja, posebno za šumarsku operativu, kao i institucijama koje se bave vodnim gospodarstvom i zaštitom prirodnih bogatstava, kao i široj javnosti. Izdavač monografije je UŠIT FBiH, a autori izdanja su: prof.dr.sc. Muhamed Bajrić, prof.dr.sc. Ahmet Lojo, prof.dr.sc. Jusuf Musić i prof.dr.sc. Ferid Skopljak, dok su recenzenti: prof.dr.sc. Besim Balić – Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu i prof.dr.sc. Hazim Hrvatović – dopisni član ANU BiH.

Određeni broj primjeraka će zadržati finansijer projekta Fond za zaštitu okoliša FBiH, kao i Udruženje i autori, dok će veći dio tiraža biti besplatno podjeljen ciljnim grupama.

Facebook
Twitter
WhatsApp