POZIV ZA DOSTAVLJANJE PROJEKATA

Poštovani članovi,

Ministarstvo privrede KS objavilo je Javni poziv za dodjelu namjenskih sredstava u oblasti šumarstva iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu sa pozicije Ministarstva privrede – Uprave za šumarstvo na kojem može aplicirati i Udruženje. Ukupna raspoloživa sredstva su u iznosu od 20.000,00 KM, tako da je moguće aplicirati sa projektima vrijednosti cca 1.000,00 do 3.000,00 KM.

Tim povodom pozivamo sve članove koji su zainteresirani da kandiduju projekte, da to isto mogu uraditi najkasnije do 15.04.2022. godine na email Udruženja: info@usitfbih.ba u skladu sa tačkom 2. Javnog poziva vezano za Udruženja i fondacije, gdje se mogu kandidirati projekti iz oblasti zaštite okoliša koji se odnose na:

a) čišćenje, uređenje, pošumljavanje i ozelenjavanje javnih površina, šumskog zemljišta i slično,
b) očuvanje i unapređenje bioraznolikosti šumskih ekosistema,
c) uzgoj i zaštitu divljači,
d) izgradnju šumske i lovne infrastrukture,
e) unapređenje zbrinjavanja otpada,
f) jačanje ekološke kulture građana.

Prijedlog projekta treba da sadrži:

 1. Kratak opis projekta
 2. Period implementacije projekta
 3. Ciljeve projekta
  a) Opći cilj projekta
  b) Generalni cilj projekta (1., 2., 3. i 4.)
  c) Razvojni cilj projekta
 1. Opis ciljne grupe i korisnika projekta
 2. Broj korisnika projekta
 3. Područje implementacije projekta
  a) na području jedne općine
  b) na području dvije općine
  c) na području tri i više općina
 1. Evaluacija
 2. Monitoring
 3. Održivost projekta nakon završetka
 4. Finansiranje
  a) Vlastita sredstva KM
  b) Traženi iznos od Ministarstva KM
  c) Sredstva općine KM
  d) Sredstva FBiH KM
  e) Ostala sredstva KM
  f) Ukupna vrijednost projekta KM
 5. Dinamika utroška sredstava

Više informacija o javnom pozivu možete naći na linku Ministarstva.

Facebook
Twitter
WhatsApp