ZAVRŠENA PRVA ŠUMARIJADA FBIH 2008. SANSKI MOST

REZULTATI PO DISCIPLINAMA

SPORTSKE DISCIPLINE

I  BACANJE KUGLE

 1. CVITIĆ FRANO – Zlatna medalja  – ŠPD „Srednjobosanske šume“
 2. HUJIĆ ARMIN – Srebrena medalja – ŠPD „Unsko sanske šume“
 3. TOKAČA JASMIN – Bronzana medalja – ŠPD „Sarajevo šume“

II TRČANJE NA 800 m MUŠKI

 1. DIZDAREVIĆ RUSMIR – Zlatna medalja  – ŠPD „Unsko sanske šume“
 2. SUŠILOVIĆ MLADEN – Srebrena medalja – ŠGD „Hercegbosanske šume“
 3. MERVANOVIĆ NEDŽAD – Bronzana medalja – ŠPD „ZDK“

III TRČANJE NA 100 m MUŠKI

 1. SPAHIĆ BAJRO – Zlatna medalja  – ŠPD „Sarajevo šume“
 2. MALETA BLAŽENKO – Srebrena medalja – ŠGD „Hercegbosanske šume“
 3. MAHMUTOVIĆ GALIB – Bronzana medalja – JP „Šume TK“

IV TRČANJE NA 100 m ŽENE

 1. SARIĆ MARTINA – Zlatna medalja  –  ŠGD „Hercegbosanske šume“
 2. SPAHIĆ EMINA – Srebrena medalja – ŠPD „Unsko sanske šume“
 3. PAPRIKIĆ MEDIHA – Bronzana medalja – JP „Šume TK“

V SKOK UDALJ

 1. REDŽOVIĆ MIRSAD – Zlatna medalja  –  JP „Bosansko podrinjske šume“
 2. IBRIŠIMOVIĆ ŠABAN – Srebrena medalja – ŠPD „ZDK“
 3. DAMJANOVIĆ IVAN – Bronzana medalja – ŠGD „Hercegbosanske šume“

VI OBARANJE SA GREDE

 1. SADIKOVIĆ NERMIN – Zlatna medalja  –  ŠPD „ZDK“
 2. KERKEZ EDHEM – Srebrena medalja – ŠPD „Unsko sanske šume“
 3. GRANIĆ FILIP – Bronzana medalja – ŠGD „Hercegbosanske šume“

VII VOŽNJA MOTOROM

 1. OMANOVIĆ MUHAMED – Zlatna medalja  –  ŠPD „Unsko sanske šume“
 2. SADIKOVIĆ NERMIN – Srebrena medalja  –  ŠPD „ZDK“
 3. TATAREVIĆ ESAD – Bronzana medalja – ŠPD „Unsko sanske šume“

VIII GAĐANJE VAZDUŠNOM PUŠKOM – ŽENE

 1. KOMŠIĆ ANKICA – Zlatna medalja  –  ŠPD „Srednjobosanske šume“
 2. AHMETAGIĆ ILMA – Srebrena medalja  – JP „Šume TK“
 3. OŽEGOVIĆ AIDA – Bronzana medalja – ŠPD „Sarajevo šume“

SPORTSKE DISCIPLINE – EKIPNO

IX MALI NOGOMET

 1. ŠPD „Sarajevo šume“ – Zlatna medalja
 2. ŠPD „Srednjobosanske šume“ – Srebrena medalja
 3. ŠPD „ZDK“ – Bronzana medalja

X ODBOJKA – ŽENE

 1. ŠPD „Sarajevo šume“ – Zlatna medalja
 2. JP „Bosansko podrinjske šume“ – Srebrena medalja
 3. ŠPD „Unsko sanske šume“ – Bronzana medalja

XI POTEZANJE KONOPCA

 1. ŠGD „Hercegbosanske šume“ – Zlatna medalja
 2. ŠPD „ZDK“ – Srebrena medalja
 3. ŠPD „Unsko sanske šume“ – Bronzana medalja

 

ŠUMARSKE DISCIPLINE
I  SAMARICA

 1. ZUD „KORKARIĆ“ SANSKI MOST

II  PRESJECANJE SJEKIROM

 1. NEZIĆ MEHO – Zlatna medalja – ŠPD „Unsko sanske šume“
 2. MUSTAFICA NIHAD – Srebrena medalja  – ŠPD „Srednjobosanske šume“ĐŽ

III  PRESJECANJE DVORUČNOM PILOM

 1. REKIĆ AHMET – Zlatna medalja – ŠPD „Unsko sanske šume“
 2. ARNAUTOVIĆ SAMIR – Zlatna medalja – ŠPD „Unsko sanske šume“
 3. PENDIĆ DALIBOR – Srebrena medalja  – ŠPD „ZDK“
 4. PENDIĆ SLAĐAN – Srebrena medalja  – ŠPD „ZDK“
 5. GRANIĆ FILIP – Bronzana medalja – ŠGD „Hercegbosanske šume“
 6. ČALETA MIRO – Bronzana medalja – ŠGD „Hercegbosanske šume“

IV  MODELIRANJE MOTORNOM PILOM

 1. MAMUKIĆ HUSEIN – Zlatna medalja – ŠPD „Unsko sanske šume“
 2. PALIĆ NIJAZ – Srebrena medalja – ŠPD „Unsko sanske šume“
 3. MUSTAFICA NIHAD – Bronzana medalja – ŠPD „Srednjebosanske šume“

SJEKAČI
POJEDINAČNO

 1. MEKIĆ MUJO – Zlatna medalja – ŠPD „Srednjebosanske šume“
 2. ČUČUKOVIĆ FIKRET – Srebrena medalja – ŠPD „ZDK“
 3. BIOGRADLIJA IBRAHIM – Bronzana medalja – ŠPD „Srednjebosanske šume“

EKIPNO

 1. ŠPD „SREDNJEBOSANSKE ŠUME“ – Pehar za prvo mjesto
 2. ŠPD „ZDK“ – Pehar za drugo mjesto
 3. JP „ŠUME TK“ – Pehar za treće mjesto

SVEUKUPNI POBJEDNIK PRVE FEDERALNE ŠUMARIJADE 2008. SANSKI MOST, JE EKIPA ŠPD „SREDNJEBOSANSKE ŠUME“ KOJOJ JE PRIPAO I PRELAZNI PEHAR.

DOMAĆIN SLJEDEĆE FEDERALNE ŠUMARIJADE 2009. JE EKIPA POBJEDNIK;    ŠPD „SREDNJEBOSANSKE ŠUME“ D.O.O.
DONJI VAKUF

Facebook
Twitter
WhatsApp