USAGLAŠAVANJE PROPOZICIJA ZA ŠUMARSKE DISCIPLINE

Na sastanku komisija Federalne Šumarijade 2008. održane dana 20.08.2008. godine u Sanskom Mostu, usaglašene su neke nejasnoće u Propozicijama za šumarske discipline i to:

  • U disciplini broj 1: „okretanje vodilice“ takmičar koristi samo jedan lanac, a ne i rezervni – novi, kako je to stajalo u prvoj verziji propozicija za disciplinu br. 1. Takmičar obavlja ovu radnju sa komplet zaštitnom opremom osim zaštitnih rukavica.
  • U disciplini broj 2: „kombinovano prerezivanje trupaca“ jedan od sudaca stoji ispred takmičara sa podignutom rukom i kad takmičar zareže odozdo do polovine trupca u zonu bočne crvene trake, sudac mu daje znak spuštajući ruku, a takmičar započinje rezati trupac odozgo započinjuči rez u zoni zelenom bojom označene trake. To isto vrijedi za naredni drugi trupac.
  • U disciplini broj 4: „prerezivanje trupca na podlozi“ pored trupca na dasci se nalazi piljevina koja onemogučava takmičara da vidi dasku u zoni prereza.
  • Zaštitna oprema koju takmičar mora posjedovati i bez iste nemože nastupati sastoji se iz sljedećeg:

 

  1. sjekački šljem,
  2. antifoni bez mrežice,
  3. jakna, a može i bez jakne u dresu boje koja je dodijeljena ekipi,
  4. specijalne zaštitne pantalone,
  5. cipele ili čizme sa čeličnom kapicom i
  6. zaštitne rukavice.

KOMISIJA ZA ŠUMARSKE DISCIPLINE

Facebook
Twitter
WhatsApp