XVI. Redovna Skupština UŠIT FBIH

Poštovani/e,

Na osnovu člana 30., 36. i člana 45. Statuta UŠIT FBIH, sazivam XVI. Redovnu Skupštinu UŠIT-a FBIH, koja će se održati u Konjicu u sali općinskog vijeća Konjic – zgrada Općine Konjic, ul. Maršala Tita 62, dana 21.03.2017. godine (utorak), sa početkom u 11:00 sati sa sljedećim

DNEVNI RED

  1. Otvaranje Skupštine, izbor Radnog predsjedništva i zapisničara.
  2. Pozdravne riječi.
  3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XV. Redovne Skupštine UŠIT-a FBIH.
  4. Razmatranje i usvajanje:

a. Izvještaja o radu za 2016. godinu.
b. Finansijskog izvještaja za 2016. godinu.
c. Izvještaja Nadzornog odbora za 2016. godinu.

  1. Razmatranje i usvajanje:

a. Plana rada za 2017. godinu.
b. Finansijskog plana za 2017. godinu.

  1. Razmatranje Nacrta Zakona o šumama FBiH.
  2. Tekuća pitanja.

S poštovanjem,

Refik Hodžić, dipl.ing.šum.
Predsjednik Skupštine UŠIT FBiHDokumenti za download:

1. Finansijski izvještaj za 2016..pdf Download
2. Finansijski plan za 2017. godinu.pdf Download
3. Izvještaj o radu za 2016..pdf Download
4. Plan rada za 2017. godinu.pdf Download
5. Izvještaj Nadzornog odbora za 2017. godinu.pdf Download
6. Zapisnik sa XV. Skupštine UŠIT FBiH.pdf Download
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp