XV. REDOVNA SKUPŠTINA UŠIT FBIH

Poštovani/e,

Na osnovu člana 30., 36. i člana 45. Statuta UŠIT FBIH, sazivam XV. Redovnu Skupštinu UŠIT-a FBIH, koja će se održati u Kupresu, u hotelu Adria Ski Kupres, dana 21.03.2016. godine (ponedjeljak), sa početkom u 11,00  sati sa sljedećim

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine, izbor Radnog predsjedništva i zapisničara.

2. Pozdravne riječi.

3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XIV. Redovne Skupštine UŠIT-a FBIH.

4. Razmatranje i usvajanje:

a. Izvještaja o radu za 2015. godinu.

b. Finansijskog izvještaja za 2015. godinu.

c. Izvještaja Nadzornog odbora za 2015. godinu.

5. Razmatranje i usvajanje:

a. Plana rada za 2016. godinu.

b. Finansijskog plana za 2016. godinu.

6. Promocija knjige: “Varijabilnost obične jele (Abies alba Mill.) u Bosni i Hercegovini”, autora prof. dr. Dalibora Balliana i doc. dr. Velida Halilovića.

7. Dodjela priznanja i plaketa zaslužnima članovima Udruženja.

8. Tekuća pitanja.

 

S poštovanjem,

Predsjednik Skupštine
Udruženja inženjera i tehničara šumarstva 
Federacije Bosne i Hercegovine

Refik Hodžić, dipl.ing.šum.

 

Dokumenti za download:

Finansijski izvještaj za 2015. godinu.pdf Download
Finansijski plan za 2016. godinu.pdf Download
Izvještaj o radu 2015. godinu.pdf Download
Plan rada za 2016. godinu.pdf Download
Zapisnik sa XIV. Skupštine UŠIT FBiH.pdf Download
Facebook
Twitter
WhatsApp