Saopštenje za javnost povodom Međunarodnog dana šuma – 21. 03. 2015. godine

Šume na planeti Zemlji su ugrožene. Gubitak šuma nastavit će se zbog klimatskih promjena unatoč globalnim naporima za smanjenjem ispuštanja u atmosferu plinova s učinkom staklenika. Šume su danas ugrožene bespravnim sječama, deforestacijom radi dobijanja poljoprivrednog zemljišta, od lošeg gospodarenja, požara i drugih abiotskih i biotskih faktora.
Prema podacima UN-a, godišnje se uništi oko 13 miliona hektara šume. Oko 20 % emisije stakleničkih plinova u svijetu, prouzrokuju klimatske promjene, koje su izazvane krčenjem šuma.

I uprkos svim tim neprocjenjivim ekološkim, sociološkim,i ekonomskim dobrobitima, čovjek uništava te iste šume bez kojih ne može živjeti. Krčenje je i dalje ozbiljan problem u cijelom svijetu.

Od ukupne površine Bosne i Hercegovine na šume i šumska zemljišta otpada 63,3 % ili 3.231.500 hektara. Od toga u državnom vlasništvu je 2.259.900 hektara ili 69,9 %, a u privatnom vlasništvu 971.600 hektara ili 30,1 %. Iz ovih podataka proizilazi da  Bosna i Hercegovina spada u red šumovitijih zemalja u Evropi (preliminarni rezultati Druge inventure šuma na velikim površinama u BiH, 2006. – 2009.).

Administrativnim uređenjem Bosne i Hercegovine, vlasništvo nad šumama je u nadležnosti entiteta – Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Šume u Bosni i Hercegovini se nalaze u teškom stanju. To loše stanje je rezultat nepostojanja uređene politike gospodarenja šumama u Federaciji BiH i na nivou države Bosne i Hercegovine. Šume u BiH kao složen eko-sistem bi se sigurno izborile same za svoje normalno zdravstveno stanje da čovjek nije svojim bahatim odnosom prema šumi odmogao i narušio biološku ravnotežu.

Federacija BiH od kraja 2009. godine nema Zakona o šumama, dok drugi Entitet ima Zakon o šumama. Nepostojanje nikakvog propisa na nivou BiH koji bi uređivao nužna pitanja kao naprimjer pitanje monitoringa zdravstvenog stanja šuma i provođenje mjera integralne zaštite šuma, ima za posljedicu teško stanje i gubljenja ovog najvažnijeg prirodnog resursa čime je čovjekov život u BiH ugrožen.

Šume Bosne i Hercegovine su preumorne od previšeg uzimanja, a nikakvih ulaganja, vraćanje previše oduzetog u dugom historijskom periodu od Austro-Ugarske do danas.

Udruženje inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine poziva novu Federalnu zakonodavnu i izvršnu vlast da u planu rada uzmu u prioritet donošenje odgovarajućeg Zakona o šumama Federacije Bosne i Hercegovine. Udruženje inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i

Hercegovine kao strukovno udruženje će uzeti aktivno učešće sa svojim stručnim potencijalima u izradi novog Zakona o šumama.

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana šuma 21.03.2015. godine, Udruženje inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine poziva, nadležne institucije svih nivoa vlasti, obrazovne institucije, udruženja građana, korisnike šuma-preduzeća, medije i ostale građane da na prigodan način obilježe Međunarodni dan šuma i daju svoj doprinos o podizanju svijesti o značaju šuma.

Udruženje inženjera i tehničara šumarstva 
Federacije Bosne i Hercegovine

Facebook
Twitter
WhatsApp