XI. Redovna Skupština UŠIT FBIH

Na osnovu člana 23. i člana 29. Statuta UŠIT FBIH, sazivam XI. Redovnu Skupštinu UŠIT-a FBIH, koja će se održati u Kladnju, Dom kulture Kladanj, dana 20.03.2013. god. (srijeda), sa početkom u 11,00  sati sa slijedećim

DNEVNI RED

 1. Otvaranje Skupštine, izbor Radnog predsjedništva i zapisničara.
 2. Prezentacija projekata Udruženja inženjera i tehničara šumarstva FBiH.
 3. Pozdravne riječi.
 4. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa X. Redovne Skupštine UŠIT-a FBIH.
 5. Razmatranje i usvajanje:
  a) Izvještaja o radu za 2012. godinu.
  b) Finansijskog izvještaja za 2012. godinu.
  c) Izvještaja Nadzornog odbora za 2012. godinu.
 6. Razmatranje i usvajanje:
  a) Plana rada za 2013. godinu.
  b) Finansijskog plana za 2013. godinu.
 7. Tekuća pitanja.

 

Napomena:  Materijale za Skupštinu dostavit će Vam član Predsjedništva iz vašeg Kantona ili možete skinuti (download) sa WEB stranice Udruženja www.usitfbih.ba

Predsjednik Skupštine: 
Fadil Šehić, dipl.ing.šum.

Dokumenti za download:

Izvjestaj o radu za 2012. Download
Finansijski izvjestaj za 2012. Download
Finansijski plan za 2013. Download
Plan rada za 2013. Download
Zapisnik sa X. Redovne Skupstine USIT FBiH Download
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp