STUDIJSKO PUTOVANJE CRNA GORA, ALBANIJA, MAKEDONIJA

CRNA GORA

Sastanak u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Podgorici

ALBANIJA

Sastanak u prostorijama SNV-a Albanije – Tirana Dr. Nehat Collaku (prvi s desna)

MAKEDONIJA

Sastanak sa predstavnicima SNV-a RM,  Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RM,  Diskusija u  direkciji J.P. Makedonske šum

Facebook
Twitter
WhatsApp