IV. Šumarijada FBiH-Sarajevo 2015. – Rezultati

„IV. ŠUMARIJADA FBIH 2015“
Bjelašnica, Babin Do, 04.-05. Septembar 2015. godine

Pobjednici

SPORTSKE DISCIPLINE

Disciplina: Skok u dalj iz mjesta

 1. Žigić Admir, JP ŠPD „ZEDO Kantona“ doo Zavidovići
 2. Brkić Avdo, ŠPD „Srednjobosanske šume“ doo Donji Vakuf
 3. Vukadin Mijo, ŠGD „Hercegbosanske šume“ doo Kupres

Disciplina: Trčanje u vreći 30 m (žene)

 1. Marić Armina, JP „Bosansko-Podrinjske šume“ doo Goražde
 2. Jaganjac Alma, ŠPD „Unsko-Sanske šume“ doo Bosanska Krupa
 3. Huskić Sadeta, JP ŠPD „ZEDO Kantona“ doo Zavidovići

Disciplina: Trčanje u vreći 50 m (muškarci)

 1. Jaganjac Jasmin, ŠPD „Unsko-Sanske šume“ doo Bosanska Krupa
 2. Fulan Husein, ŠPD „Srednjobosanske šume“ doo Donji Vakuf
 3. Višća Elmir, JP ŠPD „ZEDO Kantona“ doo Zavidovići

Disciplina: Trčanje 400m (žene)

 1. Marić Armina, JP „Bosansko-Podrinjske šume“ doo Goražde
 2. Mioč Marina, ŠGD „Hercegbosanske šume“ doo Kupres
 3. Skopljak Nikolina, ŠPD „Srednjobosanske šume“ doo Donji Vakuf

Disciplina: Trčanje 800m (muškarci)

 1. Krivić Mirko, ŠGD „Hercegbosanske šume“ doo Kupres
 2. Ramo Beganović, ŠPD „Unsko-Sanske šume“ doo Bosanska Krupa
 3. Bijelić Sifet, JP ŠPD „ZEDO Kantona“ doo Zavidovići

Disciplina: Trčanje 100m (žene)

 1. Marić Armina, JP „Bosansko-Podrinjske šume“ doo Goražde
 2. Zahirović Emina, ŠPD „Srednjobosanske šume“ doo Donji Vakuf
 3. Paprikić Mediha, JP „Šume Tuzlanskog kantona“ dd Kladanj

Disciplina: Trčanje 100 m (muškarci)

 1. Krivić Mirko, ŠGD „Hercegbosanske šume“ doo Kupres
 2. Omić Mihrudin, JP ŠPD „ZEDO Kantona“ doo Zavidovići
 3. Rusmir Dizdarević, ŠPD „Unsko-Sanske šume“ doo Bosanska Krupa

Disciplina: Obaranje sa grede

 1. Kuštro Ilija, ŠGD „Hercegbosanske šume“ doo Kupres
 2. Kerkez Edhem, ŠPD „Unsko-Sanske šume“ doo Bosanska Krupa
 3. Neretljak Mahir, ŠPD „Srednjobosanske šume“ doo Donji Vakuf

Disciplina: Bacanje kugle

 1. Hujić Armin, ŠPD „Unsko-Sanske šume“ doo Bosanska Krupa
 2. Jusupović Elvis, JP „Šume Tuzlanskog kantona“ dd Kladanj
 3. Delija Saudin, KJP „Sarajevo-šume“ doo  Sarajevo

Disciplina: Gađanje vazdušnom puškom (žene)

 1. Germić Senada, JP „Bosansko-Podrinjske šume“ doo Goražde
 2. Jukić Marica, FMPVŠ
 3. Ahmetagić Ilma, JP „Šume Tuzlanskog kantona“ dd Kladanj

Disciplina: Odbojka za žene

 1. JP „Bosansko-Podrinjske šume“ doo Goražde
 2. ŠPD „Unsko-Sanske šume“ doo Bosanska Krupa
 3. KJP Ustanova za zaštićena prirodna područja KS

Disciplina: Šah

 1. Sejdić  Enis, KJU Zaštićana prirodna područja KS
 2. Grizić Rijad, ŠPD „Srednjobosanske šume“ doo Donji Vakuf
 3. Hodžić Suad, ŠPD „Unsko-Sanske šume“ doo Bosanska Krupa

Disciplina: Potezanje konopca

 1. ŠPD „Srednjobosanske šume“ doo Donji Vakuf
 2. JP ŠPD „ZEDO Kantona“ doo Zavidovići
 3. JP „Šume Tuzlanskog kantona“ dd Kladanj

Disciplina: Mali nogomet (muškarci)

 1. ŠGD „Hercegbosanske šume“ doo Kupres
 2. KJP „Sarajevo-šume“ doo Sarajevo
 3. Utakmica nije odigrana

 

ŠUMARSKE DISCIPLINE

Disciplina: Modeliranje pilom i sjekirom

 1. Pendić Dalibor, JP ŠPD „ZE-DO Kantona“ d.o.o. Zavidivići
 2. Slobodan Marković, ŠGD „Hercegbosanske šume“ doo Kupres
 3. Mamukić Husein, ŠPD „Unsko-Sanske šume“ doo Bosanska Krupa

Disciplina: Brzina presjecanja Amerikankom

 1. ŠPD „Unsko-Sanske šume“ doo Bosanska Krupa
 2. Kerkez Edhem
 3. Arnautović Samir
 4. JP ŠPD „ZE-DO Kantona“ d.o.o. Zavidivići
 5. Alajmović Nermin
 6. Kovačević Munib
 7. ŠPD „Srednjobosanske šume/Šume Središnje bosne“ d.o.o. Donji Vakuf
 8. Cvitić Anto
 9. Cvitić Matija

Disciplina: Prjesjecanje sjekirom

 1. Jusić Bekir, ŠPD „Unsko-Sanske šume“ doo Bosanska Krupa
 2. Mulić Vahid, ŠPD „Srednjobosanske šume/Šume Središnje bosne“ d.o.o. Donji Vakuf
 3. Igor Rako, ŠGD „Hercegbosanske šume“ doo Kupres

 

Pojedinačni plasman:

 1. Pendić Dalibor, JP ŠPD „ZE-DO Kantona“ d.o.o. Zavidivići
 2. Jagodić Muhidin, JP „Šume Tuzlanskog Kantona“ d.d. Kladanj
 3. Redžić Husein, ŠPD „Srednjobosanske šume/Šume Središnje bosne“ d.o.o. Donji Vakuf

Ekipno

 1. JP ŠPD „ZE-DO Kantona“ d.o.o. Zavidivići
 2. ŠPD „Srednjobosanske šume/Šume Središnje bosne“ d.o.o. Donji Vakuf
 3. JP „Šume Tuzlanskog Kantona“ d.d. Kladanj
Facebook
Twitter
WhatsApp