PRVI SUSRETI ŠUMARA KANTONALNE UPRAVE ZA ŠUMARSTVO ZE-DO KANTONA ZENICA 2009.

U petak, 12.juna 2009. godine na lokalitetu Bistričak kod Zenice održan je „Prvi susret šumara Kantonalne uprave za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona (ZDK)“.

Kantonalna Uprava za šumarstvo (KUŠ) ZDK formirana je u etapama. Potrebna akta za formiranje uprave prema Zakonu o šumama su bila obezbjeđena u toku 2003. godine, prve uposlenike uprava je dobila 2005. godine, a od augusta mjeseca 2006. godine Uprava je postepeno od ŠPD-a ZDK preuzimala poslove čuvanja šuma i formirala čuvarsku službu.
KUŠ ZDK danas broji 117 zaposlenika od čega je 100 čuvara šuma. Površina pod šumama kojom upravljaju je cca 210.000 ha (cca 180.000 ha državnih šuma i cca 35.000 ha privatnih šuma). ŠGO za privatne šume radi se od prošle godine i bit će gotova do kraja ove godine, te će se tačno znati površine privatnih šuma. KUŠ ZDK je organizirana tako da djeluje putem 9 odjeljenja na kantonu i sa sjedištem Uprave u Zenici. Odjeljenja su u Olovu, Varešu, Visokom, Kaknju, Zenici, Žepču, Zavidovićima, Maglaju i Tešnju.

Prema riječima direktorice KUŠ ZDK Nevzete Elezović – ideja o organiziranju susreta potekla je od samih zaposlenika. Potreba organiziranja ovakvih susreta postojala je i ranije.
Ovaj, prvi susret planiran je u skladu sa raspoloživim sredstvima i prilikama, a namjera je da se pretvori u tradiciju.
Vjerujem da će svaki sljedeći biti bolji, s novim idejama, raznovrsnijim sadržajima i tematskim cjelinama, te većim brojem zvanica.

Sedam ekipa se takmičilo u pet sportskih disciplina: nogomet, košarka (slobodna bacanja), stoni tenis, natezanje konopca i skok u dalj.

 

REZULTATI TAKMIČENJA

 

MALI NOGOMET

I mjesto odjeljenje Zavidovići
II mjesto odjeljenje Žepče
III mjesto odjeljenje Vareš

KOŠARKA

I mjesto odjeljenje Vareš
II mjesto odjeljenje Žepče
III mjesto odjeljenje Zenica

NATEZANJE KONOPCA

I mjesto odjeljenje Zenica
II mjesto odjeljenje Vareš
III mjesto odjeljenje Žepče

SKOK U DALJ
I mjesto odjeljenje Žepče
II mjesto odjeljenje Olovo
III mjesto odjeljenje Kakanj

 

STONI TENIS
I mjesto odjeljenje Tešanj
II mjesto odjeljenje Kakanj
III mjesto odjeljenje Olovo

Najuspješnijim ekipama su dodjeljenje diplome i uz muziku i pjesmu i jedno skromno, ali lijepo druženje u kasnim popodnevnim satima okončani su i prvi susreti šumara KUŠ ZDK na Bistričaku pored Zenice.

Susreti su bili i medijski popraćeni (Kantonalna i Federalna TV), te smo iskoristili i ovu priliku da široj javnosti skrenemo pažnju o značaju šume kao resursa i važnosti i značaju postojanja nas – šumarske struke i nauke.

 

Samira Smailbegović, dipl.ing.šum

Facebook
Twitter
WhatsApp