XIX. Redovna Skupština UŠIT FBIH

Na osnovu člana 30., 36. i člana 45. Statuta UŠIT FBIH, sazivam XIX. Redovnu Skupštinu UŠIT-a FBIH, koja će se održati u Šumarskom domu „Lanište“ – Općina Ključ (ŠPD „Unsko-sanske šume“) na Laništu, u srijedu 20.03.2019. godine, sa početkom u 11:00 sati sa sljedećim

 

DNEVNI RED

 

1.      Otvaranje Skupštine, izbor Radnog predsjedništva i zapisničara.

2.      Pozdravne riječi.

3.      “53. EFNS Sarajevo-Igman 2021.” – prezentacija organizacije Evropskog šumarskog takmičenja u nordijskim ski disciplinama.

4.      Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XVIII. Redovne Izborne Skupštine UŠIT-a FBIH.

5.      Razmatranje i usvajanje:

a.       Izvještaja o radu za 2018. godinu.

b.      Finansijskog izvještaja za 2018. godinu.

c.       Izvještaja Nadzornog odbora za 2018. godinu.

6.      Razmatranje i usvajanje:

a.       Plana rada za 2019. godinu.

b.      Finansijskog plana za 2019. godinu.

c.       Prijedlog Odluke o plačanju pojedinačne članarine u Udruženju.

7.      Tekuća pitanja.

 

Predsjednik Skupštine
Udruženja inženjera i tehničara šumarstva
Federacije Bosne i Hercegovine

Dokumenti za download:

Facebook
Twitter
WhatsApp