POZIV ZA XXIII. REDOVNU IZBORNU SKUPŠTINU UŠIT FBIH

Poštovani/e,

Na osnovu člana 30., 36. i člana 45. Statuta UŠIT FBIH, sazivam XXIII. Redovnu Izbornu Skupštinu UŠIT-a FBIH, koja će se održati u hotelu Hollywood U Sarajevu (Ilidža) u četvrtak, 31.03.2022. godine, sa početkom u 11:00 sati sa sljedećim

DNEVNI RED

 1. Otvaranje Skupštine, izbor Radnog predsjedništva, Verifikacione komisije i zapisničara.
 2. Verifikacija mandata delegata (Verifikaciona komisija).
 3. Pozdravne riječi i obraćanje gostiju.
 4. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o načinu glasanja na XXIII. Redovnoj Izbornoj Skupštini UŠIT FBiH.
 5. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XXI. Redovne i XXII. Vanredne Skupštine UŠIT FBIH.
 6. Razmatranje i usvajanje:
  a. Izvještaja o radu za 2021. godinu.
  b. Finansijskog izvještaja za 2021. godinu.
  c. Izvještaja Nadzornog odbora za 2021. godinu.
 1. Razmatranje i usvajanje:
  a. Plana rada za 2022. godinu
  b. Finansijskog plana za 2022. godinu
 1. Imenovanje Izborne komisije.
 2. Prijedlog liste kandidata za izbor organa Udruženja i glasanje za:
  a. Predsjednika Skupštine.
  b. Predsjednika Upravnog odbora Udruženja.
  c. Članova Upravnog odbora Udruženja.
  d. Nadzornog odbora.
  e. Statutarne komisije.
  f. Suda časti
 1. Rezultati glasanja (Izborna komisija).
  (slijedi preuzimanje mandata)
 2. Imenovanje podpredsjednika Upravnog odbora Udruženja.
 3. Razmatranje i usvajanje izmjena i dopuna Pravilnika o članstvu.
 4. Odluka o visini pojedinačne članarine.
 5. Tekuća pitanja.

NAPOMENA:

Kandidati za organe upravljanja na XXIII. Redovnoj Izbornoj Skupštini Udruženja dužni su popuniti, potpisati i dostaviti Izjavu koja se nalazi u prilogu, a kojom izjavljuju pod punom odgovornošću da nisu kažnjavani za krivična dijela iz oblasti privrednog kriminala, te da nisu u sukobu interesa, a prema Zakonu koji tretira sukob interesa, a radi kandidiranja u organe Udruženja inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine.

S poštovanjem,

Predsjednik Skupštine
Udruženja inženjera i tehničara šumarstva
Federacije Bosne i Hercegovine

Prof.dr. Ahmet Lojo

Bilans stanja i uspjeha 2021Preuzmite
Finansijski izvještaj za 2021. godinuPreuzmite
Finansijski plan za 2022. godinuPreuzmite
Izjava za Skupštinu-kandidati za organe upravljanja 2022.Preuzmite
Izmjene i dopune Pravilnika o članstvu 24.03.2022.Preuzmite
Izvještaj Nadzornog odbora za 2021. godinuPreuzmite
Izvještaj o radu za 2021. 17.02.2022.Preuzmite
Objašnjenje-Finansijski izvještaj 2021. i Fin. plan za 2022.Preuzmite
Odluka UŠIT-a o načinu glasanju Skupština 2022Preuzmite
Plan rada za 2022. godinu 17.02.2022.Preuzmite
Prijedlozi liste kandidata za organe UŠIT FBIH za mandatni period 2022-2026Preuzmite
Zapisnik sa XXI. Redovne Skupštine UŠIT FBiH 30.09.2021.Preuzmite
Zapisnik sa XXII. Vanredne Skupštine UŠIT FBiH 03.02.2022.Preuzmite
Facebook
Twitter
WhatsApp