POTPISIVANJE MEMORANDUMA O SARADNJI GENERALNE DIREKCIJE ZA ŠUMARSTVO, MINISTARSTVA OKOLIŠA I ŠUMARSTVA REPUBLIKE TURSKE I SAVJETA ŠUMARSKIH UDRUŽENJA BOSNE I HERCEGOVINE

Savjet šumarskih udruženja Bosne i Hercegovine (SŠU BiH) kojeg čine Udruženje inženjera i tehničara šumarstva FBiH (UŠIT FBIH), Udruženje šumarskih inženjera i tehničara RS (UŠIT RS) i Hrvatsko šumarsko društvo (HŠD), planira potpisivanje Memoranduma o saradnji sa Generalnom direkcijom za šumarstvo, Ministarstva okoliša i šumarstva Republike Turske. Turska delegacija na čelu sa generalnim direktorom Turskih šuma boravit će u BiH u periodu od 09. do 12.05.2010. godine, a potpisivanje Memoranduma o saradnji je predviđeno za 11.05.2010. godine (utorak). Svrha ovog Memoranduma je da obezbjedi institucionalni okvir za stručnu i naučnu saradnju između navedenih strana, na temelju ravnopravnosti i uzajamne koristi u oblasti održivog gospodarenja šumskim i vodnim resursima, zaštite prirode, lovstva i očuvanja biodiverziteta u šumskim ekosistemima.

Facebook
Twitter
WhatsApp