NOVE SADNICE SREBRNE SMRČE (PICEA PUNGENS) U PARKU ISPRED OPĆINE ILIDŽA

U sklopu obilježavanja Međunarodnog dana šuma, koji se održava svake godine na prvi dan proljeća i održavanja XII. Izborne Skupštine Udruženja inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine u parku ispred Općine Ilidža posađene su četiri sadnice srebrne smrče, koje su zasadili: načelnik Općine Ilidža Senahid Memić, direktor KJP „Sarajevo šume“ Nermin Demirović, dipl.ing.šum. i predsjednik Skupštine Udruženja Fadil Šehić, dipl.ing.šum.

Facebook
Twitter
WhatsApp