ODRŽANE 74. I 75. SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA UŠIT FBIH

Novoizabrani članovi Predsjedništva održali su dvije sjednice Predsjedništva (74. Konstituirajuća i 75. Redovna sjednica Predsjedništva) na kojima su izvršena imenovanja predsjednika i zamjenika Predsjednika Predsjedništva doc.dr. Ahmeta Loje i Samire Smailbegović, dipl.ing.šum., te razmatrane aktivnosti na završetku procedura oko promjene lica ovlaštenih za zastupanje i predstavljanje kod nadležnih institucija u zakonskim rokovima, pripreme na izradi Operativnog plana rada za 2014. godinu, pregledom trenutne finansijske situacije u Udruženju, pregledom dinamike ispunjavanja obaveza po potpisanim ugovorima, pregledom započetih a nerealiziranih akltivnosti u prethodnom periodu, te aktuelnoj problematici u radu Udruženja.

Facebook
Twitter
WhatsApp