XII. REDOVNA IZBORNA SKUPŠTINA UŠIT FBIH

Na osnovu člana 23. i člana 29. Statuta UŠIT FBIH, sazivam XII. Redovnu Izbornu Skupštinu UŠIT-a FBIH, koja će se održati na Ilidži, sala Općinskog vijeća Ilidža (ul. Butmirska cesta 12), dana 20.03.2014. god. (četvrtak), sa početkom u 11,00 sati sa slijedećim

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine, izbor Radnog predsjedništva i zapisničara.
2. Prezentacija fotomonografije Šume Bosne i Hercegovine.
3. Pozdravne riječi.
4. Donošenje Odluke o načinu glasanja na XII. Izbornoj Skupštini UŠIT FBiH.
5. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XI. Redovne Skupštine UŠIT-a FBIH.
6. Izbor Verifikacione komisije.
7. Izbor Izborne komisije.
8. Verifikacija mandata delegate (Verifikaciona komisija).
9. Prijedlog liste kandidata za izbor organa Udruženja i glasanje za:
a. Predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine.
b. Članova predsjedništva.
c. Nadzornog odbora.
d. Statutarne komisije.
e. Suda časti

10. Razmatranje i usvajanje:

a. Izvještaja o radu za 2013. godinu.
b. Finansijskog izvještaja za 2013. godinu.
c. Izvještaja Nadzornog odbora za 2013. godinu.

11. Razmatranje i usvajanje:
a. Plana rada za 2014. godinu.
b. Finansijskog plana za 2014. godinu.

12. Rezultati glasanja (Izborna komisija).
13. Konstituirajuća sjednica Predsjedništva-izbor Predsjednika i zamjenika Predsjednika Udruženja.
14. Rezultati glasanja za predsjednika i zamjenika Predsjednika Udruženja.
15. Tekuća pitanja.

Predsjednik Skupštine:
Fadil Šehić, dipl.ing.šum. s.r.

 

Dokumenti za download:

Izvjestaj o radu za 2013. Download
Finansijski izvjestaj za 2013. Download
Finansijski plan za 2014. Download
Plan rada za 2014. Download
Zapisnik sa X. Redovne Skupstine USIT FBiH.pdf Download
Odluka o načinu glasanja na XII. Izbornoj Skupštini UŠIT FBIH.pdf Download
Prijedlozi za delegate Skupštine i organe upravljanja UŠIT FBIH.pdf Download
Izvještaj Nadzornog odbora za 2013. godinu.pdf Download
Facebook
Twitter
WhatsApp