INICIJATIVA ZA OBNOVU SREDNJE ŠUMARSKE ŠKOLE ILIDŽA

Na osnovu zaključaka VI. Redovne Skupštine Udruženja inženjera i tehničara šumarstva FBiH da se pokrene inicijativa za obnovu „Srednje šumarske škole“ Ilidža, dana 14.01.2009. god. održan je sastanak sa načelnikom Općine Ilidža gosp. Amerom Čenanovićem, povodom navedene teme. Sastanku su prisustvovali: prof. dr. Faruk Mekić, Omer Pašalić, Redžep Salić, Azer Jamaković, te predstavnici dnevnog lista „Avaz“. Načelnik je istakao da Općina Ilidža i on lično daju punu podršku navedenoj ideji i da će pomoći koliko to okolnosti budu dozvolile, ali tek nakon što Ministarstvo obrazovanja Kantona Sarajevo da zeleno svjetlo za navedenu inicijativu.
Nakon sastanka sa načelnikom Općine Ilidža, zakazan je dana 23.01.2009. god. sastanak u Ministarstvu obrazovanja Kantona Sarajevo kod ministra gosp. Safeta Keše. Sastanku je prisustvovala ista delegacija i sa ministrom je dogovorila:

  • Da Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu preuzme inicijativu za obnovu školskog centra na Ilidži i dostavi inicijativno pismo Ministarstvu obrazovanja Kantona Sarajevo;
  • Ministarstvo obrazovanja KS će nakon toga, dostaviti kopiju projekta školskog centra na Ilidži Šumarskom fakultetu;
  • U sljedećoj fazi Šumarski fakultet treba da izradi projektni elaborat i da ga dostavi ministarstvu koje bi sprovelo daljnju proceduru;
  • Uključiti i druge institucije i preduzeća u realizaciju navedenog projekta.
Facebook
Twitter
WhatsApp