21. MART, SVJETSKI DAN ŠUMA

JP “Šume TK” dd Kladanj zajedno sa Kantonalnom upravom za šumatrstvo TK pripremaju obilježavanje “Svjetskog dana šuma”. Dana, 20. marta 2009. godine organizovati će se manifestacija, koja će se održati u Hotelu “Tuzla” u Tuzli. Prezentovati će se značajni projekti kako za Preduzeće tako i za Tuzlanski kanton.
Osnovne škole Tuzlanskog kantona imaju priliku da učestvuju u takmičarskom dijelu manifestacije. Kako? Svaka O. škola može poslati jedan literarni i jedan likovni rad sa imenom i prezimenom učenika na adresu >> JP “Šume TK” dd Kladanj, Fadila Kurtagića br.1, 75 280 Kladanj >> Tema literarnih i likovnih radova je “Naše šume”. Izabrati će se tri literarna i tri likovna rada koji će biti nagrađeni prikladnom novčanom nagradom. Svi prispjeli radovi prikazati će se na izložbi koja je sastavni dio manifestacije.
Na isti dan, 20. marta u Hotelu “Tuzla” održati će se Skupština UŠIT-a F BIH (Udruženje inžinjera i tehničara šumarstva), čiji će domaćin biti “Šume TK”.

www.jpsumetk.ba

Facebook
Twitter
WhatsApp