VII REDOVNA SKUPŠTINA UDRUŽENJA INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA FBIH

Na osnovu člana 23. i člana 29. Statuta UŠIT FBIH, sazivam „VII Redovnu Skupštinu UŠIT FBIH“, koja će se održati u Tuzli, dana 20.03.2009. god. (petak), sa početkom u 09,45 sati u Velikoj sali hotela „Tuzla“ u Tuzli (adresa: ul. Zavnobih-a br. 13) , sa sljedećim

DNEVNI RED

 1. a) Verifikacija delegata (evidentiranje).
  b)  Izbor Radnog Predsjedništva.
 2. Otvaranje Skupštine.
 3. Pozdrav gostiju.
 4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu UŠIT-a FBIH za 2008. godinu.
 5. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja za 2008 godinu
  (sa izvještajem Nadzornog odbora).
 6. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Plana rada i Okvirnog Finansijskog plana  za 2009. godinu.
 7. Prezentacija: “Razvojni projekti šumarstva Bosne i Hercegovine”, prof.dr.  Faruk Mekić.
 8. Dodjela Zahvalnice Udruženja, Upravi za šumarstvo SBK i SNV-u, za organizaciju “Evropske  sedmice šuma u SBK”.
 9. Razno.

    Predsjednik Skupštine
Mr.sci. Ahmed Dizdarević


Potrebni dokumenti za download:

 

Izvještaj o radu za 2008.pdf Download
Finansijski izvještaj za 2008.pdf Download
Zapisnik sa VI redovne skupštine UŠIT FBiH.pdf Download
Download
Finansijski plan za 2009.pdf Download
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp