VII REDOVNA SKUPŠTINA UDRUŽENJA INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA FBIH

Na osnovu člana 23. i člana 29. Statuta UŠIT FBIH, sazivam „VII Redovnu Skupštinu UŠIT FBIH“, koja će se održati u Tuzli, dana 20.03.2009. god. (petak), sa početkom u 09,45 sati u Velikoj sali hotela „Tuzla“ u Tuzli (adresa: ul. Zavnobih-a br. 13) , sa sljedećim

DNEVNI RED

 1. a) Verifikacija delegata (evidentiranje).
  b)  Izbor Radnog Predsjedništva.
 2. Otvaranje Skupštine.
 3. Pozdrav gostiju.
 4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu UŠIT-a FBIH za 2008. godinu.
 5. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja za 2008 godinu
  (sa izvještajem Nadzornog odbora).
 6. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Plana rada i Okvirnog Finansijskog plana  za 2009. godinu.
 7. Prezentacija: “Razvojni projekti šumarstva Bosne i Hercegovine”, prof.dr.  Faruk Mekić.
 8. Dodjela Zahvalnice Udruženja, Upravi za šumarstvo SBK i SNV-u, za organizaciju “Evropske  sedmice šuma u SBK”.
 9. Razno.

    Predsjednik Skupštine
Mr.sci. Ahmed Dizdarević


Potrebni dokumenti za download:

 

Izvještaj o radu za 2008.pdf Download
Finansijski izvještaj za 2008.pdf Download
Zapisnik sa VI redovne skupštine UŠIT FBiH.pdf Download
Download
Finansijski plan za 2009.pdf Download
Facebook
Twitter
WhatsApp