ZAPISNIK SA SASTANKA PARLAMENTARACA, PREDSTAVNIKA UŠIT-A FBIH, HŠD-A I ŠUMARSKOG FAKULTETA ODRŽANOG 11.06.2010. GODINE U SARAJEVU

Prisutni: Prof. dr. Faruk Mekić (Dekan Šumarskog fakulteta), Doc. dr. Mersudin Avdibegović (Predsjednik UŠIT-a), dipl. ing. Ljubo Rezo (predsjednik HŠD-a), dipl. ing. Jusuf Čavkunović (Potpredsjednik UŠIT-a), Nusret Sirćo (poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH), Slaviša Šućur (poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH), Enver Mujala (poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH) i Omer Hujdur (Sekretar odbora za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Parlamenta FBiH).

Prof. dr. Faruk Mekić je otvorio sastanak i pozdravio sve prisutne. Predsjednik UŠIT-a Mersudin Avdibegović je prezentirao izmjene i dopune teksta nacrta Zakona o šumama koji je predložio Savez općina i gradova Federacije BiH. Prezentirane izmjene i dopune, zaključno sa Članom 78. su prethodno usaglašene (osim stava 1. Člana 52.) od strane komisija za zakonodavstvo strukovnih udruženja šumarstva u Federaciji BiH i Šumarskog fakulteta. Parlamentarci su na sastanku dobili printanu verziju pomenutih izmjena i dopuna, uključujući i prijedlog izmjena i dopuna teksta nacrta Zakona o šumama, počevši od Člana 79., koji zbog nedostatka vremena nije bio predmet rasprave, niti je usaglašen od strane komisija za zakonodavstvo strukovnih udruženja šumarstva u Federaciji BiH i Šumarskog fakulteta.

Paralamentarcima je prezentiran stav UŠIT-a, HŠD-a i Šumarskog fakulteta da predložene izmjene i dopune mogu biti prihvaćene isključivo u cjelosti a nikako parcijalno, te da one predstavljaju zajedničku osnovu Šumarskog fakulteta, UŠIT-a i HŠD-a u svim narednim aktivnostima po pitanju donošenja Zakona o šumama Federacije BiH.

Poslije detaljne rasprave po pojedinim izmjenama i dopunama, zaključeno je slijedeće:

  • Parlamentarcima će putem elektronske pošte biti dostavljen zapisnik sa sastanka Komisija za zakonodavstvo strukovnih šumarskih udruženja u Federaciji BiH i Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, održanog 10.06.2010. godine u Sarajevu (zadužen Azer Jamaković).
  • Parlamentarcima će putem elektronske pošte biti dostavljene izmjene i dopune teksta nacrta Zakona o šumama koji je predložio Savez općina i gradova Federacije BiH (zadužen Azer Jamaković).
  • Svim prisutnim će putem elektronske pošte biti dostavljen Zapisnik sa ovog sastanka (zadužen Azer Jamaković).
  • Parlamentarci će nakon razmatranja dostavljenih izmjena i dopuna teksta nacrta Zakona o šumama, najkasnije do 16.06.2010. godine obavjestiti UŠIT, HŠD i Šumarski fakultet o aktivnostima i koracima koji će biti poduzeti nakon ovog sastanka a u vezi su sa parlamentarnom procedurom donošenja Zakona o šumama Federacije BiH.

 

Zapisnik sačinili:
Bruno Marić (Šumarski fakultet) i Azer Jamaković (UŠIT FBiH).

Sarajevo, 14.06.2010. godine.

Facebook
Twitter
WhatsApp