ZAPISNIK SA SASTANKA KOMISIJA ZA ZAKONODAVSTVO STRUKOVNIH ŠUMARSKIH UDRUŽENJA U FEDERACIJI BIH (UŠIT FBIH I HŠD) I ŠUMARSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU ODRŽANOG 10.06.2010. GODINE U SARAJEVU

Prisutni: predstavnici Šumarskog fakulteta: Prof. dr Faruk Mekić, Doc. dr. Sabina Delić, predstavnici HŠD-a: dipl. ing. Ljubo Rezo, mr. Danica Cigelj i dipl. ing. Franjo Kljajo, predstavnici UŠIT-a: Prof. dr. Vladimir Beus, Doc. dr. Mersudin Avdibegović, dipl. ing. Jusuf Čavkunović, dipl. ing. Omer Pašalić, dipl. ing. Midhat Ahmetović, mr. Samir Fazlić, dipl. ing. Behija Hadžihajdarević i mr. Đevad Muslimović Dekan Šumarskog fakulteta, Prof. dr. Faruk Mekić je otvorio sastanak i obratio se prisutnima uz izražavanje zahvalnosti na prepoznavanju značaja unapređenja nacrta Zakona o šumama i spremnosti da učestvuju u istom. Svi prisutni su se u najkraćem izjasnili po pitanju trenutnog stanja u sektoru šumarstva i problemima koji se odnose na šumarsku legislativu u Federaciji BiH, te izrazili svoju spremnost da konstruktivno učestvuju u radu na unapređenju nacrta Zakona o šumama koji je predložio Savez općina i gradova Federacije BiH i koji je grupa poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH uputila u parlamentarnu proceduru. Predsjednik UŠIT-a, Doc. dr. Mersudin Avdibegović je upoznao prisutne sa načinom rada i moderirao cjelokupan sastanak. Nakon iscrpne diskusije svih učesnika doneseni su slijedeći zaključci:

 1. Postignut je konsenzus o izmjenama i dopunama teksta nacrta Zakona o šumama koji je predložio Savez općina i gradova Federacije BiH zaključno sa Članom 78. (izmjene i dopune teksta nacrta Zakona o šumama koji je predložio Savez općina i gradova Federacije BiH je dostavljen u prilogu ovog Zapisnika) osim u Članu 52. stav 1. koji se odnosi na broj šumsko-privrednih društava na području jednog kantona
 1. Vezano za Član 52. stav 1. ponuđene su dvije varijante:
  1. na području jednog kantona može poslovati jedno ili više šumsko-privrednih društava (korisnik/a šuma) u skladu sa odlukama Skupštine kantona a na osnovu ekspertnog mišljenja visokoškolske naučno-istraživačke ustanove iz oblasti šumarstva. Minimalna teritorija kojom može gospodariti jedno šumsko-privredno društvo je šumskoprivredno područje.
  2. na području jednog kantona može poslovati jedno šumsko-privredno društvo u administrativnim granicama jednog kantona u skladu sa odlukama Skupštine kantona.
 1. Zbog vremenskih ograničenja, učesnici sastanka nisu bili u mogućnosti da analiziraju prijedlog izmjena i dopuna teksta nacrta Zakona o šumama počevši od Člana 79. pa nadalje. Dogovoreno je da se usaglašene i prečišćene izmjene i dopune teksta nacrta Zakona o šumama (zaključno sa Članom 78.) kao i prijedlog izmjena i dopuna teksta nacrta Zakona o šumama počevši od Člana 79. (u formi: track changes) pa nadalje, dostave svim učesnicima sastanka. Iste će, od strane predstavnika Šumarskog fakulteta, UŠIT-a i HŠD-a, biti prezentirane poslanicima Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, na sastanku koji će biti održan u Sarajevu 11.06.2010. godine.
 1. Jedinstven stav svih učesnika sastanka je da se poslanicima predloži usvajanje izmjena i dopuna teksta nacrta Zakona o šumama zaključno sa Članom 78. u cjelosti (uključujući i obje varijante Člana 52, stav 1.) a nikako parcijalno. Pored toga, dogovoreno je da usaglašene izmjene i dopune teksta nacrta Zakona o šumama (zaključno sa Članom 78.) kao i prijedlog izmjena i dopuna teksta nacrta Zakona o šumama (počevši od Člana 79. pa nadalje) predstavljaju zajedničku osnovu Šumarskog fakulteta, UŠIT-a i HŠD-a u svim narednim aktivnostima po pitanju donošenja Zakona o šumama Federacije BiH.
 1. Svi učesnici sastanka su se složili da su neophodne dvije ključne pretpostavke za primjenu predloženih izmjena i dopuna teksta nacrta Zakona o šumama i implementaciju odredbi koje one sadrže:
  1. Precizno utvrđivanje iznosa i izvora finansijskih sredstava neophodnih za funkcionisanje samostalne Federalne uprave za šumarstvo Federacije BiH.
  2. Dosljedna i efikasna primjena odredbi Zakona o šumama koje se odnose na prikupljanje sredstava na ime naknade za opštekorisne funkcije šuma na području cijele Federacije BiH.
 1. Zbog već pomenutih vremenskih ograničenja i neophodnosti hitne reakcije na tekst nacrta Zakona o šumama koji je predložio Savez općina i gradova Federacije BiH, učesnici sastanka nisu bili u mogućnosti da u izmjene i dopune integrišu prijedloge Prof. dr. Vladimira Beusa koji se odnose na problematiku zaštitnih šuma i šuma s posebnom namjenom i dipl. ing. Ljube Reze koji se odnose na problematiku krša, šuma na kršu, pošumljavanje i finansiranje. Svi učesnici sastanka su saglasni da je pomenute prijedloge potrebno uzeti u razmatranje, te u narednim aktivnostima koje se tiču unapređenja šumarske legislative u Federaciji BiH (uključujući i smjernice koje će proizaći iz Šumarskog programa Federacije BiH) ovim problemima potrebno posvetiti posebnu pažnju.
Izmjene i dopune teksta nacrta Zakona.pdf Download

Zapisnik sačinili:
Bruno Marić (Šumarski fakultet) i Azer Jamaković (UŠIT FBiH).

Sarajevo, 10.06.2010. godine.

Facebook
Twitter
WhatsApp