VIII IZBORNA SKUPŠTINA UŠIT FBIH – REZULTATI GLASANJA

Dana 19.03.2010. god. sa početkom u 11,00 sati u objektu ŠPD–a Unsko sanske šume, „Lanište“, održana je VIII Izborna Skupština Udruženja, na kojoj se pored ostalih tačaka, vršio izbor za organe upravljanja Udruženja.

REZULTATI GLASANJA

PREDSJEDNIK UDRUŽENJA – Prof.dr. Mersudin Avdibegović
POTPREDSJEDNIK UDRUŽENJA – Jusuf Čavkunović dipl.ing.šum.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE – Fadil Šehić dipl.ing.šum.
POTPREDSJEDNIK SKUPŠTINE – Mehmed Frljak dipl.ing.šum.

ČLANOVI PREDSJEDNIŠTVA:

 1. Prof.dr. Mersudin Avdibegović
 2. Prof.dr. Vladimir Beus
 3. Mr.sci. Đevad Muslimović
 4. Mr.sci. Emsad Pružan
 5. Mr.sci. Zejnil Berilo
 6. Samira Smailbegović dipl.ing.šum.
 7. Behija Hadžihajdarević dipl.ing.šum.
 8. Jusuf Čavkunović dipl.ing.šum.
 9. Midhat Ahmetović dipl.ing.šum
 10. Sead Alić dipl.ing.šum.
 11. Muharem Bahor dipl.ing.šum.

NADZORNI ODBOR:

 1. Prof.dr. Azra Čabaravdić
 2. Kemo Kadrić dipl.ing.šum.
 3. Seid Rožajac dipl.ing.šum.

STATUTARNA KOMISIJA:

 1. Prof.dr. Sabina Delić
 2. Dževad Jakupović dipl.ing.šum.
 3. Jasminka Džinić dipl.ing.šum.

SUD ČASTI:

 1. Amra Mršić dipl.ing.šum.
 2. Mr.sci. Osman Mujezinović
 3. Ragib Vranac dipl.ing.šum.

 

ZAPISNIK SA VIII. REDOVNE-IZBORNE SKUPŠTINE UŠIT FBiH Download
Facebook
Twitter
WhatsApp