UZ 22. MART “SVJETSKI DAN VODA”

Prve važne preporuke o problemima vezanim za vodu i vodne resurse bile su formulisane na konferenciji Ujedinjenih nacija o vodama koja je održana 1977. godine u Mar del Plati (Argentina). Nakon konferencije Ujedinjenih nacija o okolišu i razvoju u Rio de Janeirou (Brazil), Opća skupština UN je rezolucijom od 22. februara 1993. odlučila da se 22. mart svake godine obilježi kao Svjetski dan voda i da se na taj dan, diljem svijeta, posebno skrene pažnja na probleme vezane za vodu i vodne resurse. Prema procjenama čak 1,1 milijarda ljudi nema pristup pitkoj vodi, a 2,4 milijarde živi bez osnovnih sanitarnih uslova.

Šume i vode su ključni resursi za optimalno bioekološko funkcioniranje planete Zemlje. U tom kontekstu ovi prirodni resursi u svom funkcioniranju međusobno se prožimaju i nadopunjuju i stvaraju uslove za realizaciju adekvatnih biotopa za život biljnog i životinjskog svijeta.
Posebno su važne implikacije koje proizvode šume kao prirodni resursi  u smislu obezbjedivanja pitke vode, regulacije režima podzemnih voda i filterizacije vodnih resursa.
Udruženje inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine je tokom prethodnog perioda organizovalo niz seminara i radionioica na temu „Šume i vode u kontekstu savremenih trendova gospodarenja“ ukazujući na značaj i očuvanje šuma, te  na taj način i očuvanje i razvoj vodnih resursa u Bosni i Hercegovini.

Uvažavajući međusobni odnos i značaj šuma i voda Udruženje inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine će i u narednom periodu, kao i u proteklom, kroz sve vidove svojih aktivnosti protežirati zaštitu i brigu o ovim krucijalnim prirodnim resursima.

Facebook
Twitter
WhatsApp